Bizimle İrtibata Geçin

Yaşam Bilimleri
Yaşam Bilimleri

HMP-E

Akış Sensörler

Farmasötik uygulamalarında iletkensiz akış hızı ve hacminin ölçümü

  • Turbin akış ölçeri
  • Dozajlama ve doldurma uygulamalarında uygundur
  • Manyetik-endüktif akış ölçerler için maliyet-etkin ve güvenilir alternatiftir
  • 3-A tasdiknameli hijyenik tasarım
Ürün Bilgileri:

İndir

Ürün Bilgileri:

Yapılandırma