Product Finder
  • Kategori Seç
  • Sanayi Seç

Ürünleri Göster

Yaşam Bilimleri

Farmasötik sanayiinde, proses güvenirliği ve hijyen en önde gelir. Sensör sistemlerine yönelik olarak yapılan taleplerde özellikle istikrarlı olarak yüksek kalitede mamul ürün üretiminin sağlanması şiddetle istenmektedir.

 

Bu nedenle, önemli farmasötik şirketleri Anderson-Negele'nin ürettiği sensör sistemlerine ve ölçüm ekipmanına güvenmektedirler. Ürünlerimiz, kullanmış olduğumuz malzemeler, yüzey kalitesi, bağlantı-yeri-optimize eden tasarım ve steril proses bağlantıları konusunda farmasötik uygulamalarının özel ihtiyaçlarına hitap etmektedir. Bu şekilde, örneğin, Anderson-Negele direk bir ürün ile temas olmadan, prosesi durdurmadan, sensörlerin çıkarılmasını mümkün kılan sıcaklık ölçümünün yapılmasını sağlamaktadır.


Farmasötik sanayiindeki uygulamalara yönelik olarak, sensörleri aşağıdaki durumlar için öneriyoruz:

  • Sıcaklık ölçümü ve besleme tanklarında doluluk seviyelerinin takip edilmesi
  • Tanklar ve borularda taşma ve kuru kuru çalışmayı önleme
  • CIP/SIP devrelerinin takip edilmesi
  • Filtrasyon sırasında basıncın takip edilmesi

Devamını Oku