Product Finder
  • Wybierz kategorię
  • Wybierz branżę

Pokaż produkty

Wniosek RMA / naprawa

Po wysłaniu otrzymasz e-mail z numerem naprawy.
Proszę dołączyć do przesyłki zwrotnej wydruk tej wiadomości e-mail.

Osoba kontaktowa ds. technicznych 
Model urządzenia 
Opis wady 

Uszkodzenie mechaniczne
 
Uszkodzenie elektryczne
 
Błąd
 
Działania  
Kosztorys * 
Oświadczenie o braku zastrzeżeń* 

Po wysłaniu otrzymasz e-mail z numerem naprawy. Proszę dołączyć do przesyłki zwrotnej wydruk tej wiadomości e-mail!

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:
Dane zgromadzone w tym formularzu zostaną przesłane pocztą elektroniczną do Anderson-Negele i zapisane w bazie danych. Andersen-Negele zapewnia, że dane nie zostaną przekazane firmom trzecim. Anderson-Negele nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne, niezgodne z prawem wykorzystanie danych, które jest wynikiem śledzenia transmisji internetowej lub nastąpiło przy innej okazji.