Przemysł farmaceutyczny
Przemysł farmaceutyczny

PHARMadapt EPA

Przyłącza procesowe

Aseptyczne, szczelne przyłącze procesowe do pomiaru temperatury i wykrywania poziomu granicznego w rurach. Nadaje się do rur od DN10.

Kluczowe korzyści:
Informacje na temat produktu:

Pobierz

Kluczowe korzyści:
Informacje na temat produktu:

Przyłącze procesowe

Konfiguracja i dane 3D