Przemysł farmaceutyczny
Przemysł farmaceutyczny

PHARMadapt ESP

Przyłącza procesowe

Szczelne przyłącze procesowe do pomiaru temperatury bez otwierania procesu Nadaje się do rur od DN10.

Kluczowe korzyści:
Informacje na temat produktu:

Pobierz

Kluczowe korzyści:
Informacje na temat produktu:

Przyłącze procesowe

Konfiguracja i dane 3D