Filtrów

Filtruj wg branży:

Konduktometr

Filtruj wg branży:

Przemysł spożywczy i napojów
ILM-4 - Konduktometr - Img  - Anderson-Negele

ILM-4

Konduktometr

Pomiar przewodności mediów płynnych do 999 mS/cm

Miernik przewodności

Bezpieczny pomiar przewodzenia
Anderson-Negele oferuje od wielu lat ILM, dopracowany i ekonomiczny konduktometr do higienicznych zastosowań w przemyśle spożywczym, przemyśle napojów i farmaceutycznym.
Nasze indukcyjne konduktometr znajdują przeważnie zastosowanie w sterowaniu procesami CIP (np. separacja faz produktu środki czyszczące/woda) i pomiarze stężenia (np. zwiększenie ilości środków czyszczących w procesie CIP) lub stosowane są do kontroli produktu lub zapewnienia jakości.
Zintegrowana kompensacja temperatury oraz możliwość dopasowania poprzez sterowanie zewnętrzne nastawionego zakresu pomiaru do przewodności każdego z medium, czynią z ILM idealne urządzenie, które zabezpiecza szeroki zakres przewodności do 1000 mS/cm.
Zintegrowany wyświetlacz przewodności i temperatury umożliwia użytkownikowi, szczególnie podczas ręcznego sterowania procesem, bezpośrednią kontrolę na miejscu.Obok przewodności ILM wyświetla standardowo także temperaturę medium poprzez wyjście analogowe i dzięki temu można wykorzystać dodatkowy parametr procesu bez konieczności dołączania osobnego termometru.