Konduktometr

Miernik przewodności

 

Bezpieczny pomiar przewodzenia

Anderson-Negele oferuje od wielu lat ILM, dopracowany i ekonomiczny konduktometr do higienicznych zastosowań w przemyśle spożywczym, przemyśle napojów i farmaceutycznym.

 

Nasze indukcyjne konduktometr znajdują przeważnie zastosowanie w sterowaniu procesami CIP (np. separacja faz produktu środki czyszczące/woda) i pomiarze stężenia (np. zwiększenie ilości środków czyszczących w procesie CIP) lub stosowane są do kontroli produktu lub zapewnienia jakości.


Zintegrowana kompensacja temperatury oraz możliwość dopasowania poprzez sterowanie zewnętrzne nastawionego zakresu pomiaru do przewodności każdego z medium, czynią z ILM idealne urządzenie, które zabezpiecza szeroki zakres przewodności do 1000 mS/cm.

 

Zintegrowany wyświetlacz przewodności i temperatury umożliwia użytkownikowi, szczególnie podczas ręcznego sterowania procesem, bezpośrednią kontrolę na miejscu.Obok przewodności ILM wyświetla standardowo także temperaturę medium poprzez wyjście analogowe i dzięki temu można wykorzystać dodatkowy parametr procesu bez konieczności dołączania osobnego termometru.


Przeczytaj więcej

Filtruj wg branży:

Przemysł spożywczy i napojów
ILM-4 - Konduktometr - Img 1 - Anderson-Negele ILM-4
Konduktometr

Pomiar przewodności w środowiskach płynnych do 999 ms/cm

3D Pokaż