Oświadczenie o prywatności

Witamy na witrynie internetowej Anderson-Negele.

Bardzo dziękujemy za odwiedziny i zainteresowanie naszą firmą, produktami i ofertami internetowymi. Ochrona prywatności użytkowników podczas przeglądania naszej strony jest dla nas ważna. Dlatego też prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Doskonale rozumiemy obawy dotyczące tego, jak informacje przez nas uzyskiwane są wykorzystywane i komu są przekazywane. Dlatego też tym bardziej doceniamy zaufanie użytkowników w to, że będziemy obchodzić się z tymi danymi ostrożnie i rozważnie. Niniejsza Polityka prywatności określa, jakie informacje są zbierane podczas przeglądania witryny internetowej Anderson-Negele. Przeglądając witrynę internetową użytkownik automatycznie potwierdza przeczytanie i zrozumienie warunków niniejszej Polityki prywatności, oraz zgadza się na jej warunki oraz wszystkie czynności w niej opisane.

Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej Polityce prywatności, gdy jest to niezbędne w wyniku zmiany przepisów prawnych, zmiany sposobu pracy firmy lub, gdy ma to służyć potrzebom naszych klientów. Informacja o wprowadzeniu zmian do Polityki prywatności zostanie przekazana w sposób opisany w nowej wersji Polityki prywatności, która zostanie opublikowana na niniejszej stronie.

Zbieranie anonimowych danych statystycznych

Możliwe jest odwiedzenie strony internetowej firmy Anderson-Negele bez podawania informacji o sobie. Jedyne dane, jakie uzyskamy w takiej sytuacji, to nazwa dostawcy usług internetowych użytkownika, strona internetowa, z której użytkownik do nas trafił oraz strony, które na naszej witrynie użytkownik przeglądał. Dane te są analizowane dla celów statystycznych, ale tożsamość użytkownika w trakcie tego procesu pozostaje anonimowa.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Żadne dane osobowe dotyczące użytkownika nie zostaną zarejestrowane, o ile użytkownik sam ich nie wprowadzi, np. biorąc udział w ankiecie lub rejestrując się, aby uzyskać dostęp do spersonalizowanych usług. Firma Anderson-Negele może zbierać informacje związane z użytkowaniem niniejszej strony internetowej. Przykładowo, możemy zachować zawartość, oraz metadane dotyczące, wszelkiej korespondencji pomiędzy użytkownikiem, a nami lub naszymi przedstawicielami niezależnie od środka komunikacji, który został użyty do przekazania tej korespondencji. Ma to nam pomóc w doskonaleniu tej strony oraz produktów, materiałów oraz ofert i usług, które przedstawiamy lub opisujemy na tej witrynie. Umożliwi nam to także szybsze i skuteczniejsze odpowiadanie na wszelkie obecne i przyszłe potrzeby naszych użytkowników i klientów.

W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody, w ramach dostarczania przez firmę Anderson-Negele spersonalizowanych usług, dane użytkownika zostaną przetworzone w celach reklamowych, marketingowych oraz dla udostępnienia odpowiednich usług elektronicznych.

Serwery internetowe, na których zamieszczona jest witryna Anderson-Negele mogą zbierać pewne dane dotyczące użytkownika oraz sprzętu i środków komunikacji, z których użytkownik skorzystał, aby połączyć się z internetem i wejść na tę stronę. Bez połączenia tych danych z innymi źródłami informacji, nie można z ich pomocą zidentyfikować użytkownika. Zawierają one adres IP (Internet Protocol) przypisany do komputera użytkownika, konkretne działy tej witryny, które użytkownik odwiedził, adres strony internetowej, którą użytkownik przeglądał bezpośrednio przed przejściem na tą witrynę oraz czas spędzony na tej witrynie. Informacje te są zbierane i wykorzystywane, aby usprawnić działanie strony i zarządzanie systemem, który ją obsługuje, a także, aby móc wygenerować ogólne dane statystyczne, przy pomocy których identyfikacja użytkowników jest niemożliwa. Służy to także ciągłemu doskonaleniu zawartości i sposobów jej przekazywania, jeśli chodzi o tą witrynę oraz tematy, materiały, oferty i usługi opisywane i udostępniane za pośrednictwem tej witryny.

Stosujemy także pliki „cookie” (niewielkie pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika), które umożliwiają nam monitorowanie aktywności użytkownika na naszej witrynie oraz generowania strony przeznaczonej dla danego użytkownika. Pliki cookie przechowują informacje, które pozwalają nam rozpoznać użytkownika, gdy ten wróci na stronę. Większość najpopularniejszych przeglądarek internetowych umożliwia zablokowanie przyjmowania plików cookie. Jednak zablokowanie przyjmowania plików cookie może uniemożliwić pełne wykorzystanie tej witryny internetowej i materiałów, produktów i usług, które firma Anderson-Negele udostępnia za pośrednictwem swojej witryny.

Korzystamy z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc. („Google”). Google używa plików cookies. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkowników są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Google będzie korzystać z tych informacji w naszym imieniu do oceny korzystania z naszej witryny przez użytkowników, do tworzenia raportów na temat aktywności w ramach tej oferty online i do świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z tej witryny i korzystania z Internetu. Na podstawie przetwarzanych danych mogą zostać utworzone zanonimizowane profile korzystania z serwisu przez użytkowników.

Stosujemy Google Analytics tylko z aktywną anominizacją IP. Oznacza to, że Google skraca adresy IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Adres IP przekazywany jest w całości na serwery Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi z Google.

Użytkownicy mogą zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce; użytkownicy mogą również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookies i związanych z korzystaniem przez nich z witryny oraz przetwarzanie takich danych poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: Link

Wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe zebrane za pośrednictwem witryny internetowej Anderson-Negele będą wykorzystywane jedynie przy przetwarzaniu pytań zadanych przez użytkownika, o ile użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie ich w innych okolicznościach. Firma Anderson-Negele nie prowadzi sprzedaży danych osobowych. Aby móc zapewniać użytkownikowi usługi najwyższej jakości, dane użytkownika mogą zostać przesłane do autoryzowanych punktów sprzedaży firmy Anderson-Negele lub dystrybutorów w celu podjęcia działań następczych. Poza sytuacjami opisanymi powyżej, informacje o użytkowniku lub wprowadzone przez użytkownika mogą zostać wykorzystane w celu doskonalenia zawartości, tematów, materiałów i oferty, które udostępniamy za pośrednictwem tej witryny; informowania użytkownika o zmianach na witrynie lub nowych ofertach udostępnionych za jej pośrednictwem; dokonania oceny wymagań użytkownika oraz dopasowania do nich zawartości witryny; przesyłania materiałów promocyjnych na życzenie użytkownika oraz w innych celach zgodnych z prawem i związanych z działalnością firmy Anderson-Negele.

Po wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych użytkownika do powyższych celów, może zajść potrzeba przesłania ich do innych jednostek grupy Anderson-Negele. W związku z tym, zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych o użytkowniku do danej jednostki grupy Anderson-Negele. Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, co wpłynie na dalsze działania firmy Anderson-Negele. Dane osobowe będą przekazywane instytucjom państwowym i władzom jedynie w sposób i sytuacjach zgodnych z krajowymi przepisami prawa. Nasi pracownicy oraz nasze przedstawicielstwa i punkty sprzedaży zostali zobowiązani do zachowania poufności.

Ochrona informacji

Firma Anderson-Negele dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć i chronić informacje przekazywane za pośrednictwem naszej witryny lub na niej zapisane. Mimo to, każdy system zabezpieczeń można złamać. Nie gwarantujemy, że informacje, które użytkownicy strony nam przekazują będą w pełni bezpieczne.

Odnośniki do innych stron

Dla wygody użytkownika na witrynie można znaleźć odnośniki do innych stron niebędących pod kontrolą firmy Anderson-Negele. Nie bierzemy odpowiedzialności za polityki prywatności tych stron, a niniejsza Polityka prywatności do nich się nie odnosi. Zalecamy, aby zawsze zlokalizować politykę prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej i zapoznać się z nią. Dodatkowo, w przypadku przeprowadzenia transakcji na stronie internetowej, do której odnośnik można znaleźć na naszej witrynie internetowej, informacje udostępnione w celu przeprowadzenia tej transakcji podlegają polityce prywatności operatora strony, na które przeprowadzana jest transakcja, nawet jeśli użytkownik trafił na tę stronę korzystając z odnośnika na naszej witrynie internetowej. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób autorzy tej strony wykorzystują i chronią dane osobowe użytkownika.

Wolny wybór

Chcielibyśmy wykorzystywać dane o użytkownikach, aby przekazać im informacje dotyczące naszych produktów i usług, a czasem także, aby dowiedzieć się, co o nich sądzą. Zgoda użytkownika jest całkowicie dobrowolna. Jeśli użytkownik nie zgadza się na to, wystarczy nas poinformować, a dane osobowe zostaną zablokowane.

Prawo do informacji

Na żądanie, firma Anderson-Negele, zgodnie z odnośnymi przepisami prawa, jak najszybciej poinformuje użytkownika o tym, czy i jakie dane posiada ona na temat użytkownika. Jeśli, mimo naszych wysiłków, aby dane, które przechowujemy były poprawne i aktualne, okażą się one nieprawidłowe, na żądanie użytkownika dane te zostaną poprawione.

Dodatkowo, korespondując z przedstawicielami firmy Anderson-Negele lub zadając pytania za pośrednictwem strony, użytkownik może wybrać, jakie informacje podać, jakie pytania zadać i jakich komentarzy udzielić. Użytkownik może też wybrać, czy chce otrzymywać od nas dalsze informacje i jakimi środkami komunikacji te informacje powinny być dostarczone.

Aby skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o firmie Anderson-Negele, naszych produktach, usługach lub polityce prywatności, prosimy o skorzystanie z poniższych danych kontaktowych.

Negele Messtechnik GmbH
87743 Egg an der Guenz
GERMANY

Phone: +49 (0) 83 33 92 04 – 0
Fax: +49 (0) 83 33 92 04 – 49
E-mail: marketing@anderson-negele.com

Potwierdzenie

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA PRZECZYTANIE I ZROZUMIENIE POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ AKCEPTACJĘ CZYNNOŚCI OPISANYCH W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI, A TAKŻE ZGADZA SIĘ NA WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY, DO KTÓRYCH NINIEJSZA POLITYKA SIĘ ODNOSI. Firma Anderson-Negele zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności w dowolnym momencie.