Wyszukiwarka Produktów
 • Wybierz kategorię
 • Wybierz branżę

Pokaż produkty

Oświadczenie o ochronie danych

Cieszymy się z Państwa wizyty i zainteresowania naszą stroną internetową www.anderson-negele.com. Ochrona Państwa prywatnych danych jest dla nas sprawą oczywistą. Dlatego chcielibyśmy poniżej poinformować, w jaki sposób są u nas przetwarzane Państwa dane osobowe. Strona www.anderson-negele.com prezentuje ofertę spółki Negele Messtechnik GmbH (zwanej dalej Negele).

Dane osobowe (zwane czasami także dane dotyczące osób) to takie, które z założenia umożliwiają określenie Państwa osoby. Równocześnie nie chodzi o to, czy określenie to można uzyskać na podstawie pojedynczej informacji. Ten przypadek należy do rzadkości. Jednak im więcej informacji i danych można zestawić, tym dokładniej można określić daną osobę. Do danych osobowych należą szczególnie dane takie jak: imię i nazwisko, adres, wiek, adres e-mail oraz numer telefonu danej osoby.

1 Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez firmę Negele

Firma Negele gromadzi, przetwarza i przechowuje Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone na podstawie przepisów ustaw lub gdy udzielili Państwo na to swojej zgody.
Dane te pozyskujemy dwoma kanałami: Albo przekazali nam je Państwo, albo gromadzimy je podczas Państwa korzystania z naszych usług.

1.1 Dane przekazane przez Państwa

Z reguły mogą Państwo korzystać z naszej strony bez bezpośredniego przekazywania nam swoich danych osobowych. Dla potrzeb niektórych usług poprosimy o Państwa dane osobowe, aby móc zrealizować określoną usługę szybko i w sposób przyjazny dla użytkownika lub aby w ogóle móc zaoferować usługę. Szczegółowe informacje na temat wszystkich usług oferowanych przez klienta na tej stronie internetowej zawiera punkt Poszczególne usługi niniejszego Oświadczenia o ochronie danych.

1.2 Dane uzyskane na podstawie korzystania przez Państwa z naszych usług

Niektóre dane zostaną pobrane automatycznie oraz ze względów technicznych, gdy odwiedzą Państwo naszą stronę internetową. Te dane są przechowywane tymczasowo w tzw. pliku logu. Bez Państwa udziału są rejestrowane i przechowywane do automatycznego usunięcia następujące dane:

 • adres IP komputera wysyłającego zapytanie
 • data i czas dostępu
 • nazwa i adres URL wywoływanego pliku
 • strona internetowa, z której zrealizowano dostęp (URL referencyjny)
 • używana przeglądarka internetowa i ewentualnie system operacyjny Państwa przeglądarki oraz nazwa Państwa dostawcy dostępu

Podane dane są przetwarzane przez nas do następujących celów:

 • zapewnienie sprawnego nawiązania połączenia ze stroną internetową,
 • zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • do innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych określonych w zestawieniu powyżej. W żadnym razie nie korzystamy ze zgromadzonych danych, aby wyciągać wnioski odnośnie do Państwa osoby.

Ponadto podczas odwiedzin naszej strony internetowej używamy plików cookie oraz usług analitycznych. Więcej informacji można znaleźć w punktach 2 i 3 niniejszego Oświadczenia o ochronie danych.

1.3 Przekazywanie danych dalej

Na naszej stronie internetowej umożliwiamy Państwu skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub naszego formularza kontaktowego. W tym przypadku informacje przekazane przez użytkownika zostaną zapisane w celu przetworzenia zgłoszenia. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim. Wyjątek stanowią jedynie nasi partnerzy, którzy są nam potrzebni do obsługi Państwa zamówienia/zapytania. Należą do nich partnerzy logistyczni i dystrybutorzy.

Zapewniamy, że dane przekazywane dalej są spełniają wymogi ustawy oraz są przesyłane tylko do tych jednostek trzecich. W przypadku sprawy z tym związanej prosimy o kontakt mailowy pod adresem dataprivacy@anderson-negele.com

1.4 Przesyłanie danych do państw trzecich lub do międzynarodowych organizacji

Przesyłanie danych do odbiorców znajdujących się w państwach spoza Unii Europejskiej (tzw. państw trzecich) jest dozwolone z zastosowaniem odpowiednich gwarancji w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony danych.

2 Zastosowanie plików cookie

2.1 Wyjaśnienie pojęcia

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Są to małe pliki, które automatycznie generuje przeglądarka i które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym (laptop, tablet, smartfon itp.) podczas wizyty na naszej stronie. Pliki cookie nie wyrządzają na urządzeniu końcowym żadnych szkód, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego szkodliwego oprogramowania.

W plikach cookie są przechowywane informacje wynikające z użycia specyficznego urządzenia końcowego. Nie oznacza to, że w ten sposób otrzymamy bezpośrednio informację o Państwa tożsamości.

Użycie plików cookie służy z jednej strony do ulepszenia naszej oferty jako bardziej przyjaznej dla Państwa. W związku z tym stosujemy tzw. cookie sesyjne, aby rozpoznać, że odwiedzili Państwo poszczególne podstrony naszej strony internetowej. Po opuszczeniu naszej strony zostaną one automatycznie usunięte.

Ponadto w celu optymalizacji usługi jako bardziej przyjaznej dla użytkownika stosujemy cookie tymczasowe, które są zapisywane i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez określony czas. Jeżeli odwiedzą Państwo ponownie naszą stronę internetową, aby skorzystać z naszych usług, system automatycznie rozpozna Państwa jako ponownego odwiedzającego oraz wprowadzone dane i ustawienia, aby nie trzeba było wprowadzać ich ponownie.

Ponadto używamy plików cookie do celów ewidencji statystycznej naszej strony internetowej oraz w celu analizy optymalizacji naszej oferty dla Państwa (proszę zob. punkt 5). Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie Państwa jako osobę odwiedzającą nas powtórnie podczas kolejnej wizyty na naszej stronie. Te pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie każdorazowo zdefiniowanego czasu.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są potrzebne do realizacji podanych celów dla zachowania naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO.

Przez Państwa przeglądarkę mają Państwo możliwość wyświetlenia plików cookie występujących na Państwa komputerze, usunięcia istniejących cookie lub takiego skonfigurowania przeglądarki, aby na komputerze zapisywały się nie wszystkie pliki cookie lub nie zapisywały się żadne z nich. Proszę pamiętać, że dezaktywacja umieszczania plików cookie spowoduje, że niektóre funkcje (np. logowanie) będą działać nieprawidłowo lub nie będą działać w ogóle.

2.2 Używanie cookie w firmie Negele

Firma Negele używa na stronie internetowej najczęściej plików cookie sesyjnych, które po zamknięciu przeglądarki tracą ważność. Obecnie do realizacji podanych celów używamy na naszej stronie internetowej plików cookie, które zapewniają prawidłową pracę systemu:

3 Poszczególne usługi

Podstawą prawną dla realizacji wyszczególnionych i stosowanych przez nas działań jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO. Realizując te działania chcemy zapewnić dostosowany do potrzeb projekt i ciągłą optymalizację naszej strony internetowej. Ponadto realizujemy te działania dla celów uzyskania ewidencji statystycznej korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu analizy optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Te interesy należy uznać jako uzasadnione w rozumieniu powyższego przepisu.

Konkretne cele przetwarzania danych oraz kategorii danych są zawarte w odpowiednich narzędziach.

3.1 Stosowanie narzędzi do analizy danych w celach reklamowych

Podstawą prawną dla realizacji wyszczególnionych poniżej i stosowanych przez nas narzędzi do śledzenia aktywności jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO. Stosując te narzędzia do śledzenia aktywności chcemy zapewnić dostosowany do potrzeb projekt i ciągłą optymalizację naszej strony internetowej. Ponadto używamy narzędzi do śledzenia aktywności dla celów ewidencji statystycznej korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu analizy optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Te interesy należy uznać jako uzasadnione w rozumieniu powyższego przepisu.

Konkretne cele przetwarzania danych oraz kategorii danych są zawarte w odpowiednich narzędziach do śledzenia.

Google Analytics

W celu zapewnienia projektu dostosowanego do potrzeb i ciągłej optymalizacji naszych stron internetowych używamy Google Analytics – usługi analizy danych internetowych spółki Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwanej dalej „Google”). W tym kontekście generowany jest anonimizowany profil użytkownika oraz stosowane są pliki cookie (patrz punkt 4). Informacje wygenerowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, takie jak

 • typ/wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • URL referencyjna (wcześniej odwiedzana strona),
 • nazwa hosta/komputera realizującego dostęp (adres IP),
 • czas zegarowy zapytania serwera,

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje będą używane do analizy korzystania z tej strony internetowej, do tworzenia raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z tej witryny i korzystania z Internetu w celach badania rynku oraz dalszego projektowania tych stron internetowych odpowiednio do potrzeb. Te informacje będą ewentualnie przekazywane do osób trzecich, jeżeli będzie to wymagane ustawowo lub jeżeli osoby trzecie będą podmiotami przetwarzającymi te dane na zlecenie. W żadnym razie Państwa adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google. Adresy IP podlegają anonimizacji, co sprawia, że przyporządkowanie ich jest niemożliwe (maskowanie IP).

Można zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Informujemy jednak, że w tym przypadku może się zdarzyć, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie.

Ponadto mogą Państwo zapobiec rejestracji danych (łącznie z Państwa adresem IP) wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania przez Państwa z tej strony internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki, szczególnie w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych można zapobiec rejestracji danych przez Google Analytics klikając poniższy link. Zostanie ustawiony cookie opt-out uniemożliwiający przyszłą rejestrację Państwa danych podczas wizyty na tej stronie internetowej. Cookie opt-out jest skuteczny tylko na tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Jeżeli usuną Państwo pliki cookie na tej przeglądarce, będą Państwo musieli ponownie umieścić plik cookie opt-out.

Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z usługą Google Analytics zawiera na przykład Pomoc Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Google Adwords Conversion

Ponadto używamy usługi Google Conversion Tracking do celów ewidencji statystycznej naszej strony internetowej oraz analizy optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Google Conversion Tracking jest usługą analityczną spółki Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).

W związku z tym Google Adwords umieści plik cookie (patrz punkt 2) na Państwa komputerze, jeżeli znajdą się Państwo na naszej stronie internetowej przez reklamę Google.

Te pliki cookie tracą ważność po upływie 30 dni i nie służą do osobistej identyfikacji. Jeżeli użytkownik odwiedzi określone podstrony strony internetowej klienta Adwords a plik cookie nie straci swojej ważności, wtedy firma Google oraz klient mogą rozpoznać, czy użytkownik kliknął na ogłoszenie i znalazł się na tej stronie.

Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym nie ma możliwości identyfikacji pochodzenia plików cookie przez strony internetowe klientów Adwords. Informacje uzyskane przy użyciu cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na narzędzie Conversion Tracking. Klienci Adwords poznają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na Państwa ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę opatrzoną tagiem Conversion Tracking. Jednak nie zawierają one żadnych informacji pozwalających na osobistą identyfikację użytkownika.

Jeżeli nie chcą brać Państwo udziału w procesie śledzenia, można odmówić wymaganego do tego celu umieszczenia pliku cookie – np. przez ustawienie przeglądarki, która ogólnie dezaktywuje automatyczne umieszczanie plików cookie. Można również dezaktywować pliki cookie dla Conversion Tracking ustawiając swoją przeglądarkę w ten sposób, że zablokuje pliki cookie domeny „www.googleadservices.com”. Pouczenie o ochronie danych osobowych Google dot. Conversion Tracking można znaleźć tutaj (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Google Tag Manager

Na naszej stronie internetowej używamy Google Tag Manager, usługi analitycznej firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwanej dalej „Google”).

Przy użyciu Google Tag Manager można zarządzać tagami strony internetowej za pomocą interfejsu. Narzędzie Tag Manager samo w sobie (implementujące tagi) jest domeną, która nie zawiera plików cookie oraz nie rejestruje danych osobowych. Narzędzie zapewnia wywołanie innych tagów, które ze swej strony rejestrują dane w określonych okolicznościach. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeżeli zostanie przeprowadzona dezaktywacja na poziomie domeny lub pliku cookie, wtedy pozostanie ona utrzymana dla wszystkich tagów śledzenia aktywności zaimplementowanych przy użyciu narzędzia Google Tag Manager.

Google Dynamic Remarketing

Ta strona internetowa używa funkcji remarketingu firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwanej dalej „Google”). Ta funkcja służy do prezentacji osobom odwiedzającym stronę internetową interesujących dla nich ogłoszeń reklamowych w ramach sieci reklamowej Google. Przeglądarka osoby odwiedzającej zapisuje tzw. „Cookie”, pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, które umożliwiają ponowne rozpoznanie odwiedzającego podczas jego wizyty na stronie, która należy do sieci reklamowej Google

Wtedy na tych stronach mogą być wyświetlane dla odwiedzającego ogłoszenia reklamowe odnoszące się do treści, które wcześniej odwiedzający wywołał na stronach internetowych używających funkcji remarketingu Google. Jak podaje firma Google, podczas tej operacji nie gromadzi ona żadnych danych osobowych. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo funkcji remarketingu Google, można ją zasadniczo dezaktywować wprowadzając odpowiednie ustawienia pod adresem http://www.google.com/settings/ads. Alternatywnie można dezaktywować używanie plików cookie dla reklamy dostosowanej do zainteresowań przez inicjatywę sieci reklamowej postępując zgodnie z instrukcjami umieszczonymi pod adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Więcej informacji na temat remarketingu Google oraz oświadczenie o ochronie danych Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/privacy/ads/.

Doubleclick

Doubleclick Google jest usługą firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Doubleclick Google używa plików cookie, aby wyświetlać Państwu istotne ogłoszenia reklamowe. Równocześnie do Państwa przeglądarki zostanie przypisany anonimowy numer identyfikacyjny (ID), aby sprawdzić, które ogłoszenia zostały wyświetlone w Państwa przeglądarce oraz które ogłoszenia zostały wywołane. Pliki cookie nie zawierają informacji osobowych.

Używanie plików cookie DoubleClick umożliwia Google oraz jego partnerskim stronom internetowym jedynie przełączanie ogłoszeń na podstawie poprzednich odwiedzin na naszych lub innych stronach internetowych w Internecie. Informacje wygenerowane przez pliki cookie Google przesyła na serwer do celów analitycznych i tam przechowuje. Przesyłanie danych przez Google do osób trzecich odbywa się tylko na podstawie przepisów ustawowych lub w ramach przetwarzania danych na zlecenie. W żadnym razie Google nie będzie łączyć Państwa danych z innymi danymi zarejestrowanymi przez Google.

Poprzez użytkowanie naszych stron internetowych wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych zgromadzonych na Państwa temat przez Google oraz na wyżej opisany sposób przetwarzania danych oraz na podany cel. Można zapobiec zapisowi plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki. Informujemy jednak, że w tym przypadku może się zdarzyć, że nie ze wszystkich funkcji tych stron internetowych będzie można korzystać w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo zapobiec rejestracji danych wygenerowanych przez pliki cookie i odnoszących się do korzystania przez Państwa z tych stron internetowych wobec Google oraz przetwarzania tych danych przez firmę Google pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem (https://www.google.com/settings/ads/onweb/) pod punktem Rozszerzenie dezaktywacji DoubleClick.

3.2 Stosowanie Social Plugins Google+

Na naszej stronie internetowej używamy Social Plugins („Wtyczki”) sieci społecznościowej Google+ prowadzonej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Wtyczki można rozpoznać np. po przyciskach ze znakiem „+1” na białym lub kolorowym tle. Przegląd wtyczek Google i ich ikonę można znaleźć tutaj: https://developers.google.com/+/plugins.

W przypadku wywołania strony naszej witryny internetowej zawierającej taką wtyczkę Państwa przeglądarka ustanowi bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Treść wtyczki jest przesyłana przez Google bezpośrednio do Państwa przeglądarki i wbudowana w daną stronę. Poprzez wbudowanie Google uzyskuje informację, czy Państwa przeglądarka wywołała określoną stronę naszej witryny internetowej, także wtedy, jeżeli nie posiadają Państwo profilu w sieci Google+ lub nie są Państwo w danej chwili zalogowani w Google. Ta informacja (łącznie z Państwa adresem IP) zostanie przesłana z Państwa przeglądarki bezpośrednio na serwer Google w USA i tam zapisana.

Jeżeli są Państwo zalogowani w sieci Google+, Google może przypisać Państwa odwiedziny na naszej witrynie bezpośrednio do Państwa profilu Google+. Podczas interakcji z wtyczką, np. wciśnięcia przycisku „+1” odpowiednia informacja zostanie przesłana bezpośrednio na serwer Google i tam zapisana. Poza tym informacje zostaną opublikowane w sieci Google+ i wyświetlone tam Państwa kontaktom.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i użytkowanie danych przez Google oraz Państwa prawa w tym zakresie oraz możliwości ustawień w celu ochrony Państwa strefy prywatnej zawierają wskazówki ochrony danych Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

3.3 Newsletter

Jeżeli zapiszą się Państwo na nasz newsletter, będziemy używać potrzebnych do tego celu lub oddzielnie przez Państwa dostarczonych danych, aby regularnie przesyłać Państwu nasz newsletter drogą mailową zgodnie z udzieloną zgodą. Rezygnacja z newslettera jest zawsze możliwa i może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości pod poniżej podany możliwy kontakt lub za pośrednictwem linku w newsletterze przewidzianego do tego celu.

3.4 Formularz kontaktowy

Oferujemy Państwu obszerne wsparcie osobiste. W przypadku nawiązania kontaktu z nami przez formularz kontaktowy pobierzemy formę zwracania się do Państwa, Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby móc udzielić szybkiej i indywidualnej odpowiedzi na zapytanie. Jeżeli życzą sobie Państwo nawiązanie kontaktu telefonicznego, prosimy także o podanie swojego numeru telefonu. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Nie zostaną użyte do rozmowy sprzedażowej ani innych celów reklamowych.

Chętnie udzielimy informacji na temat przechowywanych danych na Państwa temat. Więcej informacji zawiera punkt Informacja i Kontakt niniejszego Oświadczenia o ochronie danych.

4 Państwa prawa

Oczywiście zachowają Państwo kontrolę nad wszelkimi danymi osobowymi, które nam Państwo udostępniają podczas odwiedzenia strony internetowej oraz korzystania z naszych usług. Przysługują Państwu następujące prawa, z których korzystanie jest bezpłatne.

4.1 Prawo do informacji

Mają Państwo prawo do uzyskania w każdym czasie informacji o Państwa danych osobowych przechowywanych u nas.

4.2 Prawo do wycofania udzielonej zgody

Mają Państwo zawsze prawo do wycofania raz udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. W przypadku wycofania zgody niezwłocznie usuniemy przedmiotowe dane, o ile dalszego przetwarzania nie będzie można oprzeć na podstawie prawnej dla dalszego przetwarzania. Wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

4.3 Prawo do wycofania

Jeżeli w ramach wyważenia interesów będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przeważającego uzasadnionego interesu, będą Państwo mieli zawsze prawo, z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji, do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania ze skutkiem na przyszłość.

Jeżeli skorzystają Państwo z prawa do wniesienia sprzeciwu, zakończymy przetwarzanie przedmiotowych danych. Jednak dalsze przetwarzanie pozostanie zastrzeżone, jeżeli będziemy mogli udowodnić zasługujące na ochronę powody przetwarzania, które będą przeważać nad interesami, prawami podstawowymi i wolnościami podstawowymi, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie praw.

Jeżeli będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych dotyczących Państwa osoby do celów tego rodzaju reklamy.

4.4 Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do przeniesienia Państwa danych zapisanych u nas na inną jednostkę.

4.5 Prawo do sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

4.6 Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do urzędu nadzorczego lub naszego przedsiębiorstwa, o ile będą Państwo mieli powód do zastrzeżenia. W celu skorzystania z praw wobec naszego przedsiębiorstwa prosimy o kontakt z osobą ds. kontaktów podaną na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie danych.

5 Czas przechowywania

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest określony ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego czasu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, o ile nie będą już potrzebne do realizacji wymaganych celów.

6 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie zgromadzonych danych osobowych nie ma miejsca.

7 Bezpieczeństwo danych

Używamy popularnego protokołu SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z każdorazowo z najwyższym stopniem kodowania obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę. To czy określona strona naszej witryny internetowej jest przesyłana w sposób kodowany, można poznać po zamkniętej prezentacji symbolu zamka lub kłódki na dolnym pasku statusu Państwa przeglądarki.

Ponadto posługujemy się odpowiednimi organizacyjnymi i technicznymi środkami bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są sukcesywnie ulepszane wraz z rozwojem technologicznym.

8 Odpowiedzialność za gromadzenie danych

W kwestii pytań, próśb o informację, skarg, wniosków lub krytyki odnośnie do naszej ochrony danych można się zwracać do następującej jednostki:

Pani Sieglinde Eichenseer
Negele Messtechnik GmbH
Raiffeisenweg 7
87743 Egg an der Guenz

Inspektor ochrony danych

Prawidłowym wdrożeniem ochrony danych zajmuje się u nas zewnętrzny inspektor ochrony danych. Jeżeli mają Państwo sprawę dot. przetwarzania Państwa danych osobowych, istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z inspektorem.

dataprivacy@anderson-negele.com