Kontakt
Filtrów

Filtruj wg branży:

Mętnościomierze

Twoje "oko w probówce": turbidymetry

Analiza mediów w linii na podstawie ich mętności umożliwia zautomatyzowane, wysoce precyzyjne procesy w wielu zastosowaniach. Obejmują one zróżnicowanie produktów, zmianę fazy CIP, kontrolę procesu, monitorowanie jakości ...

Czytaj więcej

Filtruj wg branży:

Przemysł spożywczy i napojów
ITM-51, ITM-51R - Mętnościomierze - Img  - anderson-negele

ITM-51, ITM-51R

Mętnościomierze

Modułowy, spasowany z frontem czujnik zmętnienia do zmętnień w stopniach od niskiego do wysokiego. Taraz z IO-Link

Przemysł spożywczy i napojów
ITM-4 - Mętnościomierze - Img  - anderson-negele

ITM-4

Mętnościomierze

Pomiar zmętnienia dla bardzo niskiego stopnia zmętnienia w rurach od DN25

Przemysł spożywczy i napojów
ITM-4DW - Mętnościomierze - Img  - anderson-negele

ITM-4DW

Mętnościomierze

Zoptymalizowany do pomiaru mętności w wodzie procesowej i pitnej

Mętnościomierze – niezawodny i ekonomiczny

Mętność to określenie dla zjawiska optycznego wywołanego rozproszeniem światła na nierozpuszczonych molekułach znajdujących się w płynie. Jeśli promień świetlny napotyka molekułę, część światła zostaje odbita, a inna część zaabsorbowana. W zależności od formy i jakości powierzchni molekuły światło jest rozpraszane z różną intensywnością we wszystkich kierunkach.

Pomiar mętności jest w technologii procesowej nieodzowną pomocą przy automatyzacji przebiegu procesu. Anderson-Negele oferuje dzięki swoim różnorodnym metodom pomiarowym rozwiązanie dla prawie każdego zastosowania.

Metoda światła rozproszonego wstecznego

Pomiar mętności urządzeniem ITM-3 w rurach o średnicy nominalnej DN25 i medium o minimalnej mętności 2000 NTU

Zastosowanie: Separacja faz produktów (np. serwatka – śmietana – mleko), przepływ wsteczny w CIP (monitoring wody płuczącej na resztkach produktu), „zbiór drożdży” w browarach.

Zasada pomiaru: Z diody pada na medium wiązka światła podczerwonego. Molekuły znajdujące się w medium odbijają padającą wiązkę światła, która wykrywana jest przez diodę odbiorczą. Urządzenie elektroniczne oblicza na podstawie otrzymanego sygnału stopień zmętnienia medium.

Metoda 4-wiązek światła naprzemiennego

Pomiar zmętnienia przez ITM-4 w rurach o średnicach nominalnych od DN40 i mediach o niskim zmętnieniu do maks. 5000 NTU ew. 1250 EBC.

Zastosowanie: Monitoring filtratu, separacja faz medium o niskiej mętności, kontrola jakości.

Zasada pomiaru: Dwa nadajniki i odbiornik mierzą światło przepuszczone ew. 90° światło rozproszone i obliczają wartość zmętnienia poprzez utworzenie ilorazu z uwzględnieniem ostatnio wyliczonej wartości zgodnie z DIN/EN 27027 (ISO 7027).

Metoda światła przechodzącego

Pomiar mętności przez ITM w rurach o średnicach nominalnych od DN40 i mediach o średniej do wysokiej mętności.

Zastosowanie: Kontrola jakości, separacja faz produktu, przepływu wstecznego w CIP.

Zasada pomiaru: Dioda wysyła wiązkę światła podczerwonego do leżącego naprzeciw odbiornika. Poprzez dopasowywanie się mocy nadawczej utrzymuje się stały prąd odbiornika. Im wyższa mętność, tym wyższa moc nadawcza.