Zastosowanie Cookies

Dla zapewnienia optymalnej formy strony i jej stałego ulepszania, Anderson-Negele stosuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie plików cookies.


Więcej informacji można znaleźć w naszych tekstach poświęconych cookies.

Filters

Filtruj wg branży:

Mętnościomierze

Filtruj wg branży:

Przemysł spożywczy i napojów
ITM-51, ITM-51R - Mętnościomierze - Img 1 - Anderson-Negele

ITM-51, ITM-51R

Mętnościomierze

Modułowy, spasowany z frontem czujnik zmętnienia do zmętnień w stopniach od niskiego do wysokiego. Taraz z IO-Link

Przemysł spożywczy i napojów
ITM-4 - Mętnościomierze - Img 1 - Anderson-Negele

ITM-4

Mętnościomierze

Pomiar zmętnienia dla bardzo niskiego stopnia zmętnienia w rurach od DN25

Przemysł spożywczy i napojów
ITM-4DW - Mętnościomierze - Img 1 - Anderson-Negele

ITM-4DW

Mętnościomierze

Zoptymalizowany do pomiaru mętności w wodzie procesowej i pitnej

Mętnościomierze - niezawodny i ekonomiczny Mętność to określenie dla zjawiska optycznego wywołanego rozproszeniem światła na nierozpuszczonych molekułach znajdujących się w płynie. Jeśli promień świetlny napotyka molekułę, część światła zostaje odbita, a inna część zaabsorbowana. W zależności od formy i jakości powierzchni molekuły światło jest rozpraszane z różną intensywnością we wszystkich kierunkach. Pomiar mętności jest w technologii procesowej nieodzowną pomocą przy automatyzacji przebiegu procesu. Anderson-Negele oferuje dzięki swoim różnorodnym metodom pomiarowym rozwiązanie dla prawie każdego zastosowania. 

Metoda światła rozproszonego wstecznego Pomiar mętności urządzeniem ITM-3 w rurach o średnicy nominalnej DN25 i medium o minimalnej mętności 2000 NTU Zastosowanie: Separacja faz produktów (np. serwatka - śmietana - mleko), przepływ wsteczny w CIP (monitoring wody płuczącej na resztkach produktu), „zbiór drożdży” w browarach. Zasada pomiaru: Z diody pada na medium wiązka światła podczerwonego. Molekuły znajdujące się w medium odbijają padającą wiązkę światła, która wykrywana jest przez diodę odbiorczą. Urządzenie elektroniczne oblicza na podstawie otrzymanego sygnału stopień zmętnienia medium. Metoda 4-wiązek światła naprzemiennego Pomiar zmętnienia przez ITM-4 w rurach o średnicach nominalnych od DN40 i mediach o niskim zmętnieniu do maks. 5000 NTU ew. 1250 EBC. Zastosowanie: Monitoring filtratu, separacja faz medium o niskiej mętności, kontrola jakości. Zasada pomiaru: Dwa nadajniki i odbiornik mierzą światło przepuszczone ew. 90° światło rozproszone i obliczają wartość zmętnienia poprzez utworzenie ilorazu z uwzględnieniem ostatnio wyliczonej wartości zgodnie z DIN/EN 27027 (ISO 7027). Metoda światła przechodzącego Pomiar mętności przez ITM w rurach o średnicach nominalnych od DN40 i mediach o średniej do wysokiej mętności. Zastosowanie: Kontrola jakości, separacja faz produktu, przepływu wstecznego w CIP. Zasada pomiaru: Dioda wysyła wiązkę światła podczerwonego do leżącego naprzeciw odbiornika. Poprzez dopasowywanie się mocy nadawczej utrzymuje się stały prąd odbiornika. Im wyższa mętność, tym wyższa moc nadawcza.
Przeczytaj więcej