Wyszukiwarka Produktów
  • Wybierz kategorię
  • Wybierz branżę

Pokaż produkty

Wyłączenie odpowiedzialności

PRZED SKORZYSTANIEM Z TEJ WITRYNY PROSIMY O PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Prawa autorskie do zawartości witryny © 2015 Anderson-Negele Informacje zawarte na tej stronie mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania.

Zawartość strony

Firma Anderson-Negele zastrzega sobie prawo do nieponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość przedstawianych informacji. Wszelkie roszczenia za szkody wynikające z zastosowania jakichkolwiek przedstawionych informacji, w tym informacji, które są niekompletne lub niepoprawne, zostaną odrzucone.

Przedstawiane oferty nie są wiążące i nie niosą ze sobą żadnych zobowiązań. Niektóre fragmenty stron lub cała publikacja, w tym oferty i informacje mogą zostać poszerzone, zmienione lub częściowo bądź w całości usunięte przez firmę Anderson-Negele bez uprzedniego powiadomienia.

Rekomendacje i odnośniki

Firma Anderson-Negele nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których odnośniki można znaleźć na tej witrynie, za wyjątkiem sytuacji, w których firma Anderson-Negele posiada pełen zakres wiedzy na temat nielegalnej zawartości danej strony i byłaby w stanie zapobiec odwiedzaniu tej strony przez użytkowników witryny Anderson-Negele.com W przypadku szkód wywołanych wykorzystaniem informacji zawartych na tych stronach, odpowiedzialność za wywołane szkody może ponieść jedynie autor danej strony, a nie autor odnośnika, który do tej strony prowadzi.

Prawa autorskie

Firma Anderson-Negele nie zamierzała publikować żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi. Jeśli nie było to możliwe, zamieszczona została informacja o prawach autorskich obejmujących dany obiekt. Wszelkie prawa do materiałów stworzonych przez firmę Anderson-Negele są zastrzeżone. Kopiowanie lub wykorzystywanie obiektów takich, jak wykresy, dźwięki lub tekst w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez uprzedniej zgodny firmy Anderson-Negele jest zabronione.

Polityka prywatności

Dane osobowe lub firmowe (adres email, imię/nazwa, adresy) są podawane przez użytkowników dobrowolnie. Wykorzystywanie adresów pocztowych i adresów email, numerów telefonicznych oraz faksów w celach marketingowych jest zabronione. Wobec osób przesyłających niechciane wiadomości (spam) podejmowane będą kroki prawne. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności obejmującą niniejszą witrynę internetową.

Moc prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest częścią witryny internetowej, z której użytkownik został przekierowany tutaj. Jeśli fragmenty lub pojedyncze zapisy tego oświadczenia są niezgodnie z prawem lub niepoprawne, nie wpływa to na zawartość i moc prawną pozostałych części tego oświadczenia.

Aby skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o firmie Anderson-Negele, naszych produktach, usługach lub polityce prywatności, prosimy o skorzystanie z poniższych danych kontaktowych.

Negele Messtechnik GmbH
87743 Egg an der Guenz
GERMANY

Phone: +49 (0) 83 33 92 04 – 0
Fax: +49 (0) 83 33 92 04 – 49
E-mail: marketing@anderson-negele.com

Potwierdzenie

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA PRZECZYTANIE I ZROZUMIENIE ORAZ PRZYJĘCIE TREŚCI ZAWARTEJ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI A TAKŻE ZGADZA SIĘ NA WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY, DO KTÓRYCH NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SIĘ ODNOSI. Firma Anderson-Negele zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do tego oświadczenia w dowolnym momencie.