Przemysł spożywczy i napojów
Przemysł spożywczy i napojów

ILM-4

Analiza Procesów, IO-Link, Konduktometr, Kontrola CIP

Większe możliwości, kompaktowa budowa i elastyczność

ILM-4: Nowa generacja mierników przewodności

Nowy indukcyjny miernik przewodności firmy Anderson-Negele nawiązuje do mającej już ugruntowaną pozycję na rynku serii ILM. W ramach prac rozwojowych w konstrukcji tej konsekwentnie uwzględniono wymagania stawiane inteligentnej sensoryce do zastosowań higienicznych:

Pomiar przewodności mediów płynnych do

  • Sterowanie procesami czyszczenia CIP, np. separacja faz środek czyszczący / woda
  • Pomiar stężenia, np. zwiększenia stężenia środków czyszczących w procesie czyszczenia CIP
  • Monitoring produktu i zapewnienie jakości

Miernik przewodności ILM-4 jest kompatybilny z wcześniejszymi modelami ILM-2 oraz ILM-3.

Kluczowe korzyści:
Informacje na temat produktu:

Videos

Pobierz

Kluczowe korzyści:
Informacje na temat produktu:
Instrukcja obsługi:
Software:

Konfiguracja i dane 3D