Product Finder
  • Wybierz kategorię
  • Wybierz branżę

Pokaż produkty

Modułowa platforma czujnika

Modułowa platforma czujnika z systemem


Dzięki całkowitej koncentracji na specyficznych wymaganiach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego Anderson-Negele projektuje i produkuje czujniki, które sprawiają, że procesy higieniczne są bezpieczniejsze, bardziej ekonomiczne i lepsze. Urządzenia te zwracają uwagę wyważonym zakresem funkcji i modułową konstrukcją oraz umożliwiają w ten sposób wysokiej jakości, a jednocześnie ekonomiczne rozwiązanie.

Indywidualna konfiguracja i standaryzowane komponenty


Czujniki do pomiaru przewodności (ILM-4) i sygnalizowania poziomu (NSL-F) bazują na innowacyjnej modułowej platformie sprzętowej Anderson-Negele. Konfiguracja oparta na systemie komponentów montażowych umożliwia tutaj maksymalną elastyczność łączenia poszczególnych podzespołów czujnika: Np. dla czujnika przewodności ILM-4 wynikają z tego wszystkie ważne możliwości kombinacji, w oparciu o które użytkownik urządzenia może zdefiniować system pomiarowy optymalnie zgrany z danym procesem. Jednocześnie unika się zbędnych kosztów niepotrzebnych dodatków.Oddzielenie od siebie elektroniki pomiarowej i sygnałowej w modułowej platformie sprzętowej umożliwia indywidualną i idealnie dopasowaną konfigurację oraz przeprowadzanie wymiany standaryzowanych komponentów bezpośrednio na miejscu. Zwiększa to możliwości napraw urządzenia pomiarowego i zapewnia potencjał redukcji kosztów magazynowania i utrzymania ruchu. Zamiast wymieniać całe urządzenie, można w nieskomplikowany sposób wymieniać na miejscu jego pracy poszczególne komponenty, unikając w ten sposób czasów przestoju. To samo dotyczy utrzymania ruchu: Standaryzacja przyczynia się przy tym do zmniejszenia różnorodności wariantów, a co za tym idzie, do oszczędności w zakresie magazynowania. Jednolita platforma obudowy, w powiązaniu z całościową koncepcją elektroniki i obsługi, zdecydowanie przyczynia się zatem do uproszczenia aparatury kontrolno-pomiarowej w instalacji.


Do ITM-51

Do ILM-4

Do NSL-F

Nowe opcje dla modułowej platformy czujnika:


Wersja osobna


Wersja osobna stanowi konsekwentną kontynuację koncepcji platformy przez Anderson-Negele. Możliwość zastosowania obudowy została zapewniona dzięki uniwersalnemu mocowaniu do montażu na ścianie i na rurze.Wyłącznie cyfrowa komunikacja pomiędzy czujnikiem a oddzielnie zamontowaną elektroniką umożliwia niezwykle prostą wymianę czujnika: Bez wymiany kabla czy rekalibracji w przypadku odbiegającej długości! Możliwe są tutaj długości kabla do 30 m.Już teraz dostępna jest wersja osobna dla czujnika przewodności ILM-4 i sondy do stałego pomiaru poziomu NSL-F.

Duży wyświetlacz


Podświetlany duży interfejs użytkownika - Large User Interface (LUI) wskazuje wartości pomiarowe i obsługuje wszystkie metody pomiaru. Prócz tego dokonanie niezbędnych ustawień czujnika jest możliwe bezpośrednio na urządzeniu lub też za pośrednictwem komputera PC. Spójna koncepcja obsługi zwiększa komfort użytkowania i przyczynia się do unikania błędów w obsłudze.Duży wyświetlacz


Podświetlany duży interfejs użytkownika - Large User Interface (LUI) wskazuje wartości pomiarowe i obsługuje wszystkie metody pomiaru. Prócz tego dokonanie niezbędnych ustawień czujnika jest możliwe bezpośrednio na urządzeniu lub też za pośrednictwem komputera PC. Spójna koncepcja obsługi zwiększa komfort użytkowania i przyczynia się do unikania błędów w obsłudze.

Configure ITM-51

Configure ILM-4

Configure NSL-F

Modułowa platforma czujnika umożliwia maksymalną elastyczność łączenia podzespołów, uproszczone utrzymanie sprawności dzięki standaryzowanym komponentom oraz łatwości przeprowadzania napraw na miejscu.