Wyszukiwarka Produktów
  • Wybierz kategorię
  • Wybierz branżę

Pokaż produkty

Ogniwa pomiarowe temperatury i stanu granicznego spełniające wymogi farmaceutyczne. Negele Messtechnik GmbH, innowacyjny producent czujników i

Przemysł farmaceutyczny

Application Brochure:

Szczegóły zastosowania

Negele Messtechnik GmbH, jako mały i innowacyjny producent czujników i systemów adaptacji do procesu do tej pory cieszy się dużą popularnością w przemyśle spożywczym. Coraz częściej też Negele staje się kompetentnym partnerem dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologii dzięki swoim rozwiązaniom na miarę ich potrzeb.

W przemyśle farmaceutycznym ważnym, gospodarczym czynnikiem przetrwania na rynku jest stała wysoka jakość produkcji. Tu obok niezawodnego i powtarzalnego monitoringu procesu wymagana jest absolutna czystość bez pozostają- cych resztek produktu oraz możliwość sterylizacji. Te wymagania odzwierciedlają się w konstrukcji instalacji i czujników. Negele Messtechnik przygotował specjalnie dla przemysłu farmaceutycznego dwa systemy zabudowy, które w wysokim stopniu spełniają ich wymagania.

Aseptyczny pomiar temperatury bez przerywania procesu, precyzyny i szybki pomiar bez kontaktu z medium

Wiele systemów w przemyśle farmaceutycznym charakteryzuje się ma- łymi średnicami rur Negele oferuje wraz z systemem PHARMadapt ESP średnice ogniw pomiarowych od DN8 dla kolanek rurowych oraz od DN10 dla prostych odcinków rur. Dokładnie zdefi niowana głębokość zanurzenia czujników zapewnia precyzję pomiaru w obu przypadkach instalacji systemu. PHARMadapt ESP łączy w sobie zalety zamkniętego systemu, łatwego w konserwacji i wysokoprecyzyjnego miernika temperatury inline z szybkim czasem odpowiedzi. Dlatego ten często stosowany czujnik pomiaru temperatury w rurach jest tak przekonywujący. (Rys. 1) Ogniwo pomiarowe z przyłączem ESP można łatwo czyścić ze względu na optymalną konstrukcję pozbawioną stref martwych. Dodatkowo wyższe prędkości strumienia przepływu w procesie CIP powodują aktywne czyszczenie końcówki pomiarowej. Przyłącza systemu PHARMadapt ESP posiadają certyfi kat zgodnie ze standardem higienicznym 3-A 74-06.

Dzięki metodzie spawania orbitalnego można w szybki i czysty sposób tanio zintegrować przyłącze do urządzenia. Dodatkowo dla wszystkich średnic nominalnych do DN 100 wg norm DIN, ISO i ASME dostępne są różne jakości powierzchni (elektropolerowanie). Wraz z przyłączami mogą być także dostarczone standardowe świadectwa (m.in. materiałowe 3.1, chropowatości powierzchni oraz zawartości Delta Ferryt). Oferta zawiera także szeroką gamę czujników temperatury kompatybilnych z tym systemem zabudowy. Do standardowej głowicy czujnika temperatury dla różnych przetworników głowicowych oferuje się także czujniki w wersji miniaturowej w przypadku ograniczonej przestrzeni montażowej. Dużą zaletą systemu ESP jest możliwość montażu czujników temperatury do kalibracji bez rozłączenia elektrycznego i konieczności przerywania procesu. Dzięki temu można szybko i tanio przeprowadzać prace konserwacyjne. Inną korzyścią systemu jest bezpieczeństwo, ponieważ nie ma możliwości przypadkowego otwarcia instalacji np. podczas procedury sterylizacji parą.

Ogniwa pomiarowe temperatury i sygnalizacji poziomu

Kolejną gamą przyłączy dla aplikacji w przemyśle farmaceutycznym jest system zabudowy PHARMadapt EPA o średnicach mocowania 8 mm i 18 mm. Podczas projektowania konstrukcji systemu przyłączy EPA uwzględniono specjalne wymagania i standardy przemysłu farmaceutycznego oraz zapotrzebowanie na kompaktowe ogniwo pomiarowe z uszczelniającym elastomerem, optymalną higieniczną budowę i szybki montaż z przyłączem Clamp-Spannring. Z przyłączem EPA-8, klient może mierzyć nie tylko temperaturę procesu w rurach o średnicy nominalnej DN 8 lub większej, lecz ma również możliwość kontroli poziomu produktu. Dla rur o większej średnicy dostępne są także jako wariant przyłącza montażowe EPA-18 z odpowiednio dopasowaną geometrią. Instalacja do wspawania jest tak skonstruowana, że końcówka czujnika jest zanurzona w medium na zdefi niowaną głębokość. Dodatkowo konstrukcja przyłączy jest wolna od stref martwych i przecieków. Przy projektowaniu ogniw pomiarowych uwzględniono wytyczne EHEDG, a higieniczna konstrukcja i kołnierz do zabudowy oraz czujniki potwierdzono certyfi katem 3-A-Sanitary-Standard 74-03, zgodnie ze standardem higienicznym 3-A 74-06. Tak jak opisany wcześniej system zabudowy, także PHARMadapt EPA posiada wstępnie wmontowany odcinki rur, dlatego może być szybko zintegrowany w instalacji dzięki zastosowaniu spawania orbitalnego. W tym przypadku tak- że dostępne są standardy rur wg norm DIN, ISO i ASME z różnymi jakościami powierzchni (elektropolerowanie) i stosownymi świadectwami.

Pomiar temperatury z PHARMadapt EPA

System zabudowy EPA używa czujników temperatury, które zostały zoptymalizowane oraz są odporne na wibracje i posiadają głowicę dla przemysłu farmaceutycznego z możliwością montażu różnych modeli przetworników. Dla tych przyłączy procesowych produkowane są także czujniki temperatury z gniazdem M12 lub z wyprowadzonym kablem. Elementy mające kontakt z produktem wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4435, dla których dostępne jest świadectwo materiałowe 3.1 zgodnie z EN 10204. Aby uzyskać optymalny pomiar, długość zanurzenia czujnika temperatury jest odpowiednio dobrana do średnicy rurociągu.

Sygnalizacja poziomu granicznego z PHARMadapt EPA

Nowe pojemnościowe sygnalizatory poziomu serii NCS także mogą być wykorzystane dla tej aplikacji. Czujniki specjalnie dla aplikacji w przemyśle farmaceutycznym zostały całkowicie przerobione, a zakres ich funkcjonalno- ści rozszerzony. Dzięki rozszerzonemu zakresowi, nowe przyrządy mogą teraz wykrywać media, których wcześniej nie dało się zmierzyć. Nowa generacja czujników poziomu może niezawodnie wykrywać media ze stałą dielektryczną > 2 jak na przykład alkohole i oleje. Absolutną nowością jest podgrzewana elektronika, która zapobiega zbieraniu się kondensatu na obudowie czujnika. Inną ważną cechą jest krótki czas zadziałania oraz możliwość symulacji stanu wyjścia czujnika. Nowa elektronika czujników została umieszczona w zoptymalizowanej wagowo głowicy czujnika. Standardowa głowica czujnika posiada wizjer do podglądu stanu przełączenia czujnika oraz przyłącze elektryczne w postaci gniazda M12 ze stopniem ochrony IP69K. Elementy mające kontakt z produktem są wykonane z materiałów zatwierdzonych przez FDA jak stal nierdzewna 1.4435, PEEK i pierścienie uszczelniające z EPDM. Świadectwa materiałowe wykonania czujników są dostępne na żądanie klienta. Z systemami zabudowy PHARMadapt EPA i PHARMadapt ESP, fi rma Negele Messtechnik GmbH jeszcze raz udowadnia, że jest innowacyjnym i elastycznym dostawcą kompletnych rozwiązań pomiarowych, które spełniają wymagania klienta.

Używane produkty