Skontaktuj się z nami

Ogniwa pomiarowe temperatury i stanu granicznego spełniające wymogi farmaceutyczne. Negele Messtechnik GmbH, innowacyjny producent czujników i

Przemysł farmaceutyczny

Application Brochure:

Szczegóły zastosowania

Negele Messtechnik GmbH, jako mały i innowacyjny producent czujników i systemów adaptacji do procesu do tej pory cieszy się dużą popularnością w przemyśle spożywczym. Coraz częściej też Negele staje się kompetentnym partnerem dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologii dzięki swoim rozwiązaniom na miarę ich potrzeb.

W przemyśle farmaceutycznym ważnym, gospodarczym czynnikiem przetrwania na rynku jest stała wysoka jakość produkcji. Tu obok niezawodnego i powtarzalnego monitoringu procesu wymagana jest absolutna czystość bez pozostają- cych resztek produktu oraz możliwość sterylizacji. Te wymagania odzwierciedlają się w konstrukcji instalacji i czujników. Negele Messtechnik przygotował specjalnie dla przemysłu farmaceutycznego dwa systemy zabudowy, które w wysokim stopniu spełniają ich wymagania.

Aseptyczny pomiar temperatury bez przerywania procesu, precyzyny i szybki pomiar bez kontaktu z medium

Wiele systemów w przemyśle farmaceutycznym charakteryzuje się ma- łymi średnicami rur Negele oferuje wraz z systemem PHARMadapt ESP średnice ogniw pomiarowych od DN8 dla kolanek rurowych oraz od DN10 dla prostych odcinków rur. Dokładnie zdefi niowana głębokość zanurzenia czujników zapewnia precyzję pomiaru w obu przypadkach instalacji systemu. PHARMadapt ESP łączy w sobie zalety zamkniętego systemu, łatwego w konserwacji i wysokoprecyzyjnego miernika temperatury inline z szybkim czasem odpowiedzi. Dlatego ten często stosowany czujnik pomiaru temperatury w rurach jest tak przekonywujący. (Rys. 1)Ogniwo pomiarowe z przyłączem ESP można łatwo czyścić ze względu na optymalną konstrukcję pozbawioną stref martwych. Dodatkowo wyższe prędkości strumienia przepływu w procesie CIP powodują aktywne czyszczenie końcówki pomiarowej. Przyłącza systemu PHARMadapt ESP posiadają certyfi kat zgodnie ze standardem higienicznym 3-A 74-06.

Dzięki metodzie spawania orbitalnego można w szybki i czysty sposób tanio zintegrować przyłącze do urządzenia. Dodatkowo dla wszystkich średnic nominalnych do DN 100 wg norm DIN, ISO i ASME dostępne są różne jakości powierzchni (elektropolerowanie). Wraz z przyłączami mogą być także dostarczone standardowe świadectwa (m.in. materiałowe 3.1, chropowatości powierzchni oraz zawartości Delta Ferryt).Oferta zawiera także szeroką gamę czujników temperatury kompatybilnych z tym systemem zabudowy. Do standardowej głowicy czujnika temperatury dla różnych przetworników głowicowych oferuje się także czujniki w wersji miniaturowej w przypadku ograniczonej przestrzeni montażowej. Dużą zaletą systemu ESP jest możliwość montażu czujników temperatury do kalibracji bez rozłączenia elektrycznego i konieczności przerywania procesu. Dzięki temu można szybko i tanio przeprowadzać prace konserwacyjne. Inną korzyścią systemu jest bezpieczeństwo, ponieważ nie ma możliwości przypadkowego otwarcia instalacji np. podczas procedury sterylizacji parą.

Ogniwa pomiarowe temperatury i sygnalizacji poziomu

Kolejną gamą przyłączy dla aplikacji w przemyśle farmaceutycznym jest system zabudowy PHARMadapt EPA o średnicach mocowania 8 mm i 18 mm. Podczas projektowania konstrukcji systemu przyłączy EPA uwzględniono specjalne wymagania i standardy przemysłu farmaceutycznego oraz zapotrzebowanie na kompaktowe ogniwo pomiarowe z uszczelniającym elastomerem, optymalną higieniczną budowę i szybki montaż z przyłączem Clamp-Spannring. Z przyłączem EPA-8, klient może mierzyć nie tylko temperaturę procesu w rurach o średnicy nominalnej DN 8 lub większej, lecz ma również możliwość kontroli poziomu produktu.Dla rur o większej średnicy dostępne są także jako wariant przyłącza montażowe EPA-18 z odpowiednio dopasowaną geometrią. Instalacja do wspawania jest tak skonstruowana, że końcówka czujnika jest zanurzona w medium na zdefi niowaną głębokość. Dodatkowo konstrukcja przyłączy jest wolna od stref martwych i przecieków. Przy projektowaniu ogniw pomiarowych uwzględniono wytyczne EHEDG, a higieniczna konstrukcja i kołnierz do zabudowy oraz czujniki potwierdzono certyfi katem 3-A-Sanitary-Standard 74-03, zgodnie ze standardem higienicznym 3-A 74-06. Tak jak opisany wcześniej system zabudowy, także PHARMadapt EPA posiada wstępnie wmontowany odcinki rur, dlatego może być szybko zintegrowany w instalacji dzięki zastosowaniu spawania orbitalnego. W tym przypadku tak- że dostępne są standardy rur wg norm DIN, ISO i ASME z różnymi jakościami powierzchni (elektropolerowanie) i stosownymi świadectwami.

Pomiar temperatury z PHARMadapt EPA

System zabudowy EPA używa czujników temperatury, które zostały zoptymalizowane oraz są odporne na wibracje i posiadają głowicę dla przemysłu farmaceutycznego z możliwością montażu różnych modeli przetworników. Dla tych przyłączy procesowych produkowane są także czujniki temperatury z gniazdem M12 lub z wyprowadzonym kablem. Elementy mające kontakt z produktem wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4435, dla których dostępne jest świadectwo materiałowe 3.1 zgodnie z EN 10204. Aby uzyskać optymalny pomiar, długość zanurzenia czujnika temperatury jest odpowiednio dobrana do średnicy rurociągu.

Sygnalizacja poziomu granicznego z PHARMadapt EPA

Nowe pojemnościowe sygnalizatory poziomu serii NCS także mogą być wykorzystane dla tej aplikacji. Czujniki specjalnie dla aplikacji w przemyśle farmaceutycznym zostały całkowicie przerobione, a zakres ich funkcjonalno- ści rozszerzony. Dzięki rozszerzonemu zakresowi, nowe przyrządy mogą teraz wykrywać media, których wcześniej nie dało się zmierzyć. Nowa generacja czujników poziomu może niezawodnie wykrywać media ze stałą dielektryczną > 2 jak na przykład alkohole i oleje. Absolutną nowością jest podgrzewana elektronika, która zapobiega zbieraniu się kondensatu na obudowie czujnika. Inną ważną cechą jest krótki czas zadziałania oraz możliwość symulacji stanu wyjścia czujnika.Nowa elektronika czujników została umieszczona w zoptymalizowanej wagowo głowicy czujnika. Standardowa głowica czujnika posiada wizjer do podglądu stanu przełączenia czujnika oraz przyłącze elektryczne w postaci gniazda M12 ze stopniem ochrony IP69K.Elementy mające kontakt z produktem są wykonane z materiałów zatwierdzonych przez FDA jak stal nierdzewna 1.4435, PEEK i pierścienie uszczelniające z EPDM. Świadectwa materiałowe wykonania czujników są dostępne na żądanie klienta.Z systemami zabudowy PHARMadapt EPA i PHARMadapt ESP, fi rma Negele Messtechnik GmbH jeszcze raz udowadnia, że jest innowacyjnym i elastycznym dostawcą kompletnych rozwiązań pomiarowych, które spełniają wymagania klienta.