Wyszukiwarka Produktów
  • Wybierz kategorię
  • Wybierz branżę

Pokaż produkty

Minimalna Inwestycja – Maksymalny Zwrot Doposażenie istniejącej maszyny napełniającej zapewni Mleczarni Gropper wysoką elastyczność

Przetwory mleczne

Application Brochure:

Szczegóły zastosowania

Znajdująca się w rękach jednej rodziny, założona w 1929 roku mleczarnia Gropper, w swojej ponad 80-letniej historii stała się jednym z wiodących dostawców świeżych produktów mlecznych. Oprócz rozprowadzania własnej marki
produktów, Gropper użył strategii inwestycji i innowacji, aby kierować wzrostem w obszarze prywatnych etykiet
i opakowań.

W oparciu o obszerne doświadczenie w opracowaniu produktu, mleczarnia Gropper może dzisiaj zaoferować, dzięki dużej elastyczności i optymalnym założeniom technicznym, najwyższe standardy jakościowe. Gropper ściśle współpracuje z dobrze znanymi producentami markowych produktów, jak również z krajowymi i międzynarodowymi sieciami dyskontowymi, dostarczając im pełen zakres usług. Mleczarnia zatrudnia około 370 pracowników i przetwarza około 150 mln kilogramów produktów mlecznych rocznie.

Produkty są rozlewane do pojemników o średnicy 75mm i 95mm, jak również do różnych wielkości kartonów i butelek
PET.

W 2008 roku Gropper zakupiła ultranowoczesną linię do napełniania małych butelek. Pierwotnie była ona przeznaczona do napełniania butelek z mlekiem i mieszanką jogurtów o pojemnościach 100ml i 250ml. Dzięki ciągłej adaptacji i optymalizacji linii, aktualnie możliwe jest napełnianie butelek z jogurtem pitnym, serwatką, sokami, mieszanką
produktów mlecznych, mleka owocowego, mieszanek kawy mlecznej i innych w butelkach PET o wielkościach 65-330ml.

Rdzeniem linii technologicznej jest maszyna napełniająca butelki, która działa liniowo w podwójnym 8-taśmowym systemie i 4 kolorowa rozlewnia umożliwiająca napełnianie z maksymalną prędkością 36 cykli. Linia ta osiąga maksymalną prędkość napełniania 576 butelek na minutę.

Wysoka precyzja pomiaru poziomu napełniania

Oryginalnie zamontowane w maszynie napełniającej czujniki pomiaru poziomu napełniania i zabezpieczenia przed przepełnieniem zostały wymienione na czujniki fi rmy NEGELE Messtechnik. Monitoring poziomu w siedmiu komorach dozujących jest teraz wykonywany przy użyciu zastosowanych nieprzerwanie pracujących mierników poziomu typu NSK-187. Mierniki te oprócz krótkiego czasu pomiaru i krótkiego czasu obliczeniowego, oferują także bardzo wysoką precyzję pomiaru także przy małych poziomach napełniania. Mierniki pracują poprawnie, niezależnie od mierzonego medium, oferując dokładny pomiar także dla produktów mocno przylegających (dodatki owocowe) i pieniących się. Nie ma potrzeby kalibracji przy zmianie mierzonego medium, mogą być one w elastyczny sposób stosowane w wielu aplikacjach procesowych. Mierniki ze względu na swoją trwałość i odporność na różne media, a także wytrzymałość na szybkie zmiany temperatury są także odpowiednie dla procesów czyszczenia CIP/SIP.

Optymalna instalacja komponentów czujnika

W podanej aplikacji zastosowano mierniki poziomu NSK w wersji rozdzielnej (oddzielna elektroda pomiarowa i elektronika). W danej linii produkcyjnej uprościło to niezwykle montaż miernika, umożliwiając jego instalację w mało dostępnej przestrzeni. Na prośbę klienta, każdy miernik poziomu posiada niezależnie i trwale nadany numer TAG (oznaczenie nadane laserem). Umożliwia to użytkownikowi szybką identyfi - kację miernika i miejsce pomiaru. Aby zapewnić podwójny mechanizm bezpieczeństwa podczas napełniania dozownika w instalacji zastosowano dodatkowo niezawodny, pojemnościowy czujnik sygnalizacji poziomu typu NVS-186 jako zabezpieczenie przed przelaniem. Czujniki te działają niezależnie od czujników pomiaru poziomu i są zamontowane naprzeciw czujników NSK w komorze dozującej. Elastyczność konfi guracji i produkcji fi rmy Negele umożliwiła zainstalowanie dodatkowych czujników na istniejących już przyłączach elektroniki, co zapewniło skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów modyfi kacji przyłączy procesowych, ewentualnie maszyny. Cieszymy się, że mleczarnia Gropper dla osiągnięcia wysokiej elastyczności produkcji i standardów jakości postawiła na przyrządy pomiarowe fi rmy Negele.