ITM-3

Mętnościomierz | Przemysł spożywczy i napojów

Opis

Szczelny pomiar zmętnienia ze spłukiwaniem przednim w środowiskach o zmętnieniu co najmniej 2000 NTU, z higienicznym gwintemG1/2″ (CLEANadapt) w rurach od DN25.

  • Czujnik spłukiwania przedniego
  • Niezależny od odbić w rurach o małych średnicach lub powierzchniach polerowanych elektrolitycznie
  • Brak zależności od koloru (długość fali 860 nm)
  • Wysoki stopień odtwarzalności: ≤ 1 % pełnej skali
  • Wyjście przełącznika (swobodna regulacja zwrotnicy i histerezy)

Przyłącze procesowe

Certyfikaty

Konfiguruj produkty