Zastosowanie Cookies

Dla zapewnienia optymalnej formy strony i jej stałego ulepszania, Anderson-Negele stosuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie plików cookies.


Więcej informacji można znaleźć w naszych tekstach poświęconych cookies.

Mętnościomierz

Mętnościomierz - niezawodny i ekonomiczny

 

Mętność to określenie dla zjawiska optycznego wywołanego rozproszeniem światła na nierozpuszczonych molekułach znajdujących się w płynie. Jeśli promień świetlny napotyka molekułę, część światła zostaje odbita, a inna część zaabsorbowana. W zależności od formy i jakości powierzchni molekuły światło jest rozpraszane z różną intensywnością we wszystkich kierunkach.

 

Pomiar mętności jest w technologii procesowej nieodzowną pomocą przy automatyzacji przebiegu procesu. Anderson-Negele oferuje dzięki swoim różnorodnym metodom pomiarowym rozwiązanie dla prawie każdego zastosowania.

 

Metoda światła rozproszonego wstecznego

 

Pomiar mętności urządzeniem ITM-3 w rurach o średnicy nominalnej DN25 i medium o minimalnej mętności 2000 NTU

 

Zastosowanie: Separacja faz produktów (np. serwatka - śmietana - mleko), przepływ wsteczny w CIP (monitoring wody płuczącej na resztkach produktu), „zbiór drożdży” w browarach.

 

Zasada pomiaru: Z diody pada na medium wiązka światła podczerwonego. Molekuły znajdujące się w medium odbijają padającą wiązkę światła, która wykrywana jest przez diodę odbiorczą. Urządzenie elektroniczne oblicza na podstawie otrzymanego sygnału stopień zmętnienia medium.

 

Metoda 4-wiązek światła naprzemiennego

 

Pomiar zmętnienia przez ITM-4 w rurach o średnicach nominalnych od DN40 i mediach o niskim zmętnieniu do maks. 5000 NTU ew. 1250 EBC.

 

Zastosowanie: Monitoring filtratu, separacja faz medium o niskiej mętności, kontrola jakości.

 

Zasada pomiaru: Dwa nadajniki i odbiornik mierzą światło przepuszczone ew. 90° światło rozproszone i obliczają wartość zmętnienia poprzez utworzenie ilorazu z uwzględnieniem ostatnio wyliczonej wartości zgodnie z DIN/EN 27027 (ISO 7027).

 

Metoda światła przechodzącego

 

Pomiar mętności przez ITM w rurach o średnicach nominalnych od DN40 i mediach o średniej do wysokiej mętności.

 

Zastosowanie: Kontrola jakości, separacja faz produktu, przepływu wstecznego w CIP.

 

Zasada pomiaru: Dioda wysyła wiązkę światła podczerwonego do leżącego naprzeciw odbiornika. Poprzez dopasowywanie się mocy nadawczej utrzymuje się stały prąd odbiornika. Im wyższa mętność, tym wyższa moc nadawcza.


Przeczytaj więcej

Filtruj wg branży:

Przemysł spożywczy i napojów
ITM-51, ITM-51R - Mętnościomierz - Img 1 - Anderson-Negele ITM-51, ITM-51R
Mętnościomierz

Modułowy, spasowany z frontem czujnik zmętnienia do zmętnień w stopniach od niskiego do wysokiego. Taraz z IO-Link

Przemysł spożywczy i napojów
ITM-4 - Mętnościomierz - Img 1 - Anderson-Negele ITM-4
Mętnościomierz

Pomiar zmętnienia dla bardzo niskiego stopnia zmętnienia w rurach od DN25

Przemysł spożywczy i napojów
ITM-4DW - Mętnościomierz - Img 1 - Anderson-Negele ITM-4DW
Mętnościomierz

Zoptymalizowany do pomiaru mętności w wodzie procesowej i pitnej