ILM-4

Konduktometr, Platforma Modułowa | Przemysł spożywczy i napojów

Opis

Większa wydajność, kompaktowe i elastyczne wykonanie

ILM-4: Nowa generacja czujników przewodności

Nowy indukcyjny miernik przewodności firmy Anderson-Negele nawiązuje do mającej już ugruntowaną pozycję na rynku serii ILM. W ramach prac rozwojowych w konstrukcji tej konsekwentnie uwzględniono wymagania stawiane inteligentnej sensoryce do zastosowań higienicznych:

ILM-4: Nowa generacja czujników przewodności


Pomiar przewodności ciekłego nośnika

  • Kontrolowanie procesów CIP, (detergenty separacji faz / woda)
  • Pomiar stężenia środków czyszczących CIP
  • Monitorowanie i zapewnienie jakości produktu

Nowy miernik przewodności ILM-4 jest kompatybilny z wcześniejszymi modelami ILM-2 oraz ILM-3 i będzie dostępny w sprzedaży od kwietnia 2016 r.

Certyfikaty

Inne dokumenty

Konfiguruj produkty