Wyszukiwarka Produktów
  • Wybierz kategorię
  • Wybierz branżę

Pokaż produkty

Aktualności dotyczące produktów

Bardziej przejrzyste – bardziej zwięzłe – bogatsze w treść: nowa aktualizacja strony internetowej

Zmiany w nawigacji menu, układzie strony i archiwum blogów informacyjnych, a także wiele drobnych usprawnień, zapewniają teraz większą przyjazność dla użytkownika i szybszą, łatwiejszą nawigację na stronie głównej www.anderson-negele.com.

20 Sep 2022

Nowy podział menu na "Produkty" oraz "Rozwiązania i technologie" umożliwia z jednej strony szybką, ukierunkowaną nawigację poprzez wybór poszczególnych grup produktów, z drugiej zaś poszukiwanie konkretnych rozwiązań dla określonych zastosowań, obszarów problemowych, mediów lub zadań.

Jeśli szukasz więcej informacji na temat różnych technologii stosowanych w produktach lub chcesz porównać przydatność alternatywnych rozwiązań dla określonych zastosowań lub mediów, możesz znaleźć szczegółowe informacje na stronie odpowiedniej grupy produktów.

Nowe sekcje takie jak "CIP Control", "Process Analysis" lub "IO-Link & Flex-Hybrid" w nowej pozycji menu "Solutions & Technologies" zapewniają przegląd poszczególnych obszarów tematycznych, oferują alternatywne podejścia i możliwe produkty do rozwiązywania problemów oraz dostarczają dogłębnych praktycznych spostrzeżeń poprzez wiele raportów aplikacyjnych na temat danego przypadku zastosowania.

Bardziej przejrzysta jest też cała sekcja blogów informacyjnych. Już na stronie startowej można wyświetlić dziewięć najnowszych newsów, a w nowym obszarze menu News Blog w "O nas" można przejrzeć całe archiwum newsów.

Wiele drobnych usprawnień, takich jak nowa, prostsza funkcja wyszukiwania i przejrzysta strona kontaktowa, dopełnia całościową odnowę strony.