Wyszukiwarka Produktów
  • Wybierz kategorię
  • Wybierz branżę

Pokaż produkty

Niezawodna sygnalizacja opróżnienia w zbiorniku na produkty kosmetyczne

Przemysł farmaceutyczny

Application Brochure:

Szczegóły zastosowania

Wymagania

W zbiorniku na różnego rodzaju produkty kosmetyczne o pastowatej konsystencji - takie jak na przykład kremy - za pomocą sygnalizatora poziomu monitorowana jest sygnalizacja opróżnienia, a tym samym zapewniona jest ochrona monopompy przed suchobiegiem. Ze względu na przywieranie mediów dotychczas stosowane sondy co jakiś czas powodowały zafałszowanie pomiarów. Prowadziło to do jałowej pracy pomp, przez co do urządzenia napełniającego mogło dostawać się powietrze. W przeszłości często prowadziło to do przerw w produkcji.

Rozwiązanie proponowane przez Anderson-Negele

Sygnalizator poziomu NCS-L-12/18 ma specjalną budowę, charakteryzują- cą się przedłużeniem końcówki czujnika o 18 mm w porównaniu z czujnikiem standardowym. W tym konkretnym zastosowaniu taka budowa zapewnia, że produkty kosmetyczne - takie jak kremy - nie przywierają, a ich obecność jest bezbłędnie sygnalizowana. Ponadto pomimo wyżej wymienionych zalet istnieje dodatkowa możliwość regulacji czułości w odniesieniu do różnych mediów.

Korzyści

  • Sygnalizator ten pozwala na jednoznaczne rozróżnienie pomiędzy stanami „medium w zbiorniku” (=sygnalizacja napełnienia) i „brak medium w zbiorniku” (=sygnalizacja opróżnienia).
  • Przez okienko kontrolne w pokrywie urządzenia widoczna jest sygnalizacja danego stanu łączeniowego.

Dlaczego firma L’Oréal zdecydowała się na zastosowanie sygnalizatora poziomu NCS-L-12/18

  • Zastosowanie sygnalizatora poziomu NCS-L-12/18 umożliwia niezawodne rozpoznawanie poziomu produktu w zbiorniku.
  • Zapewnione jest zabezpieczenie monopompy przed suchobiegiem i nie dochodzi do przestojów w produkcji powodowanych przez zafałszowanie pomiarów.

Używane produkty