Skontaktuj się z nami

Niezawodna sygnalizacja opróżnienia w zbiorniku twarogu dzięki zastosowaniu sygnalizatora poziomu NCS-L-11/50

Przetwory mleczne

Application Brochure:

Szczegóły zastosowania

Wymagania

W zbiorniku mieszającym, w którym mieszana jest śmietana z twarogiem i jogurtem sygnalizacja pustego zbiornika kontrolowana jest za pomocą sygnalizatora poziomu. Dotychczas do tego celu stosowana była przewodnościowa sonda prętowa wraz z zewnętrzną elektroniką analizującą zainstalowaną w szafie sterowniczej. Jednak podczas mycia pozostałe jeszcze w zbiorniku medium spieniało się i powodowało, że sonda generowała sygnał „obecność medium” (= sygnalizowanie pełnego zbiornika). Wówczas włączała się monopompa w celu odpompowania medium. Jednak ze względu na brak medium po krótkim czasie zaczynała pracować na sucho i urządzenie było przełączane w stan awaryjny. Tym samym następowało przerwanie cyklu mycia i konieczne było ponowne ręczne uruchomienie tego procesu.

Rozwiązanie firmy Anderson-Negele

Sygnalizator poziomu NCS-L-11/50 ma specjalną budowę, charakteryzującą się przesunięciem końcówki czujnika o 50 mm do wewnątrz. Takie rozwiązanie konstrukcyjne zapewnia wiarygodne wykrywanie w zbiorniku poziomu mediów przylegających, takich jak np. twaróg czy jogurt, a ponadto gwarantuje również, że pomimo tego głównego zastosowania możliwa jest jeszcze regulacja czułości dostosowująca do pracy z najróżniejszymi mediami.

Korzyści

  • Sygnalizator odróżnia pianę od właściwego produktu.
  • · Dzięki wewnętrznej elektronice analizującej można zrezygnować z używania urządzenia zewnętrznego (zainstalowanego w szafie sterowniczej).
  • Okno kontrolne w kształcie stożka zamontowane w pokrywie (opcja) umożliwia obserwację danego stanu łączeniowego we wszystkich kierunkach.

Dlaczego ta mleczarnia zdecydowała się na urządzenie firmy Anderson-Negele

  • Zastosowanie sygnalizatora poziomu NCS-L-11/50 umożliwia niezawodne rozpoznawanie poziomu produktu w zbiorniku.
  • Optymalizacja czasu mycia. Cykl mycia nie jest już przerywany przez pozostałości pieniącego się medium.
  • Zapewnione jest zabezpieczenie monopompy przed suchobiegiem.
  • Obniżenie kosztów obsługi technicznej. Brak konieczności przeprowadzania czynności ręcznych wzgl. ponownego uruchomienia przez serwisanta/pracownika produkcji.