Skontaktuj się z nami

Dzięki NEGELE w warzelni wszystko pracuje lepiej

Browarnictwo

Application Brochure:

Szczegóły zastosowania

Postępująca automatyzacja w przemyśle żywnościowym weszła już dawno także do browarów o małej i średniej wielkości. Procesy napełniania, mycia, pakowania w dużej mierze przebiegają automatycznie. Coraz częściej też automatyzacji podlegają wrażliwe procesy w warzelni.

Filtracja brzeczki, a potwierdzi to każdy browarnik, stanowi tu szczególnie wyzwanie, gdyż ma to znaczący wpływ na jakość piwa. Wiele czynników np. prędkość fi ltracji, czas rozdrabniania osadu i zmętnienie brzeczki muszą być optymalnie dobrane. Dobrym parametrem do sterowania procesem fi ltracji jest tworząca się różnica ciśnień pomiędzy dnem zbiornika fi ltracyjnego a lustrem brzeczki. Powstaje ona poprzez zagęszczanie się wysłodzin w trakcie fi ltracji.

Zastosowanie

Pomiar różnicy ciśnienia do sterowania fi ltracją brzeczki.

Wymagania

Bezpośrednio po procesie zacierania przepompowuje się zacier do kadzi fi ltracyjnej. Tu oddziela się brzeczkę od elementów stałych słodu, wysłodzin. Po wystarczającej przerwie w fi ltracji tworzy się, poprzez osadzanie wysłodzin osad fi ltracyjny, a przez szczeliny w dnie pojemnika fermentacyjnego można odciągnąć brzeczkę. Poprzez spływanie brzeczki zmienia się skuteczny przekrój poprzeczny rurek kapilarnych, a przez to przepuszczalność warstw fi ltracyjnych. Podczas pracy pompy, wraz z odkładaniem się wysłodzin, zmianą lepkości i parametrów mętności podczas procesu fi ltracji odbywa się najpierw zagęszczenie osadu fi ltracyjnego, a przez to zmieniają się stosunki ciśnień na czujnikach.Poprzez obniżenie lepkości w procesie rozcieńczania wartości te ponownie się zmniejszają, a dzięki temu przez specjalną analizę czujników ciśnienia zwiększa się znowu prędkość fi ltracji. W ten sposób można zaoszczędzić czas, zachowując taką samą jakość. Aby zapewnić równomierny odpływ, osad fi ltracyjny musi być rozdrobniony w odpowiednim czasie przez regulowany zespół rozdrabniający. Odpowiedni czas może wynikać z jednej strony z prędkości odpływu brzeczki, a z drugiej strony powinien być dodatkowo rezultatem określenia stosunków ciśnień zmieniających się pomiędzy lustrem brzeczki a dnem zbiornika.

Rozwiązanie Negele

Dla takiego zastosowania stosuje się seryjnie czujnik poziomu NEGELE typu LAR-361. Dzięki swojej czułej piezorezystencyjnej metodzie pomiaru i hermetycznie zamkniętemu ogniwu pomiarowemu nadaje się doskonale do zadań, w których wymagana jest precyzja i stabilność temperatury.Montaż czujników odbywa się za pomocą muf do wspawania stosowanych w sprawdzonym systemie zabudowy CLEANadapt. Jedno ogniwo pomiarowe umieszczone jest bezpośrednio pod dnem kadzi fi ltracyjnej, drugie w określonej odległości z boku kadzi, tak by dokonywało pomiarów nad lustrem wysłodzin.Z pomocą tych mierzonych wartości można w pełni automatycznie sterować prędkością fi ltracji brzeczki, rozdrabnianiem i nalewem wtórnym. Do takiego zastosowania fi rma BrauKon przygotowała specjalne efektywne oprogramowanie Fuzzy-Logik (opierające się na logice rozmytej).

Zalety

  • Automatyzacja fi ltracji brzeczki gwarantuje niezmienną jakość
  • Brak konieczność ingerencji manualnej browarnika, a tym samym oszczędność czasu
  • Stabilny przez długi okres czasu, wysokojakościowy czujnik, 3 lata gwarancji
  • Hermetycznie zamknięte ogniwo pomiarowe (podwójna membrana), przez to wyjątkowo niezawodna także w wilgotnych warunkach otoczenia
  • Higieniczny i ekonomiczny sposób zabudowy dzięki systemowi uszczelnienia przyłączy procesowych przez docisk elementów metalowych CLEANadapt.

Zasada pomiaru

Czujnik ciśnienia wykorzystuje wewnętrznie piezoelektryczny przetwornik sygnału, który przetwarza mechaniczne ciśnienia procesu w proporcjonalny sygnał napięcia. Ten przetwarzany jest następnie na sygnał standardowy 4...20 mA. Wyjątkowa konstrukcja hermetycznie zespawanych złączy i zewnętrzna membrana wyrównawcza (zasada podwójnej membrany) gwarantują niezawodne działanie także w niesprzyjających warunkach otoczenia. Dzięki czujnikom temperatury nawet silne jej wahania w ogniwach pomiarów procesowych i ogniwach referencyjnych są kompensowane, przez co nie mają wpływu na wynik pomiaru.