TFP-841.2, TFP-842

Sıcaklık Sensörler | Yaşam Bilimleri

Açıklama

DN 25’ten (EPA-18) itibaren olan borularda, aseptik, aralıksız sıcaklık ölçümü, O-Ring içeren

  • 55mm ve yükseğindeki bağlantı kafalı versiyonlar
  • 2 x Pt100’li versiyonlar

İşlem Bağlantısı

Sertifikalar

Yapılandırma