TFP-641.2, TFP-642

Sıcaklık Sensörler | Yaşam Bilimleri

Açıklama

DN 10’dan (EPA-8) itibaren olan borularda, aseptik, aralıksız sıcaklık ölçümü, O-Ring içeren

  • 55mm ve yükseğindeki bağlantı kafalı versiyonlar
  • 2 x Pt100li versiyonlar

İşlem Bağlantısı

Sertifikalar

Yapılandırma