Filters

Filtruj wg branży:

Filtruj wg typu przyrządu:

Refraktometr

Filtruj wg branży:

Przemysł spożywczy i napojów
Przemysł farmaceutyczny
IRM-11 Refraktometr - Refraktometr - Img  - Anderson-Negele

IRM-11 Refraktometr

Pomiar stężenia cieczy w linii. Wyjście w °Brix, °Plato, współczynnik załamania światła nD lub wyspecyfikowane przez klienta. Zakres pomiarowy 0-85 °Brixa lub 1.3330-1.5000 nD. Przyłącze czołowe z przednim spłukiwaniem Tri-Clamp 2″ lub Varivent.

W mediach ciekłych gęstość i tym samym współczynnik załamania światła zmieniają się w zależności od zmieniającego się stężenia (proporcji rozpuszczonych cząstek w cieczy). Technologia refraktometryczna stosowana przez czujniki Anderson-Negele wykorzystuje tę zasadę optyczną do precyzyjnego określania stężenia substancji stałych, takich jak cukier czy sól w mediach ciekłych. Pozwala to na określenie zawartości alkoholu, proporcji mieszania soków, napojów mieszanych i bezalkoholowych oraz suchej masy w produktach mlecznych.

Typowe zastosowania to:

  • Browary: pomiar stężenia zacieru i brzeczki, oznaczanie zawartości alkoholu po fermentacji
  • Produkcja soków/mieszanych napojów: pomiar stężenia i kontrola dozowania produktu końcowego dla zapewnienia stałej jakości, kontrola jakości mieszania, kontrola przemiany produktu
  • Mleczarstwo: Oznaczanie zawartości suchej masy w mleku i serwatce
  • Produkcja wina: ciągłe oznaczanie zawartości cukru lub alkoholu w trakcie trwającego procesu

Zasada pomiaru współczynnika załamania światła IRM:

Źródło światła LED kieruje światło do medium procesowego. Gęstość cieczy bezpośrednio wpływa na prędkość światła, zmieniając współczynnik załamania światła. Matryca odbiorcza, która oblicza współczynnik załamania światła, przekazuje wartość skompensowaną o temperaturę w wybranej przez klienta skali. Wartości są pokazywane w BRIX, Plato, współczynniku załamania światła lub innych jednostkach w zależności od wyboru skali.