ILM-4

Konduktometr, Platforma Modułowa & IO-Link | Przemysł spożywczy i napojów

Opis

Większe możliwości, kompaktowa budowa i elastyczność

ILM-4: Nowa generacja mierników przewodności

Nowy indukcyjny miernik przewodności firmy Anderson-Negele nawiązuje do mającej już ugruntowaną pozycję na rynku serii ILM. W ramach prac rozwojowych w konstrukcji tej konsekwentnie uwzględniono wymagania stawiane inteligentnej sensoryce do zastosowań higienicznych:

ILM-4 new generation conductivity sensors


Pomiar przewodności mediów płynnych do

  • Sterowanie procesami czyszczenia CIP, np. separacja faz środek czyszczący / woda
  • Pomiar stężenia, np. zwiększenia stężenia środków czyszczących w procesie czyszczenia CIP
  • Monitoring produktu i zapewnienie jakości

Miernik przewodności ILM-4 jest kompatybilny z wcześniejszymi modelami ILM-2 oraz ILM-3.


How to Program an ILM-4

Certyfikaty

Inne dokumenty

Konfiguruj produkty