Product Finder
  • Wybierz kategorię
  • Wybierz branżę

Pokaż produkty

Ogłoszenia firmowe

Certyfikaty ATEX i IECEx dla urządzeń firmy Anderson-Negele

Jako jeden z wiodących producentów czujników dla przemysłu farmaceutycznego firma Anderson-Negele uczyniła ważny krok do poszerzenia swojego portfolio produktów.W marcu 2013 firma Negele Messtechnik GmbH z siedzibą w Egg a.d. Günz uzyskała certyfikację jako producent urządzeń lub systemów ochrony lub komponentów do zgodnego z przeznaczeniem stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Potwierdzenie gwarancji jakości produkcji zgodnie z Dyrektywą ATEX i certyfikacją IECEx stanowi kamień milowy dla poszerzenia naszej oferty produktowej.

16 May 2013

Pewny pomiar!

ATEX et IECEx

Jako jeden z wiodących producentów czujników dla przemysłu farmaceutycznego firma Anderson-Negele uczyniła ważny krok do poszerzenia swojego portfolio produktów.W marcu 2013 firma Negele Messtechnik GmbH z siedzibą w Egg a.d. Günz uzyskała certyfikację jako producent urządzeń lub systemów ochrony lub komponentów do zgodnego z przeznaczeniem stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Potwierdzenie gwarancji jakości produkcji zgodnie z Dyrektywą ATEX i certyfikacją IECEx stanowi kamień milowy dla poszerzenia naszej oferty produktowej.