Skontaktuj się z nami

Uzyskanie poprawnej koncentracji: Zoptymalizowane fazy CIP!

Przetwory mleczne

Application Brochure:

Szczegóły zastosowania

Maksymalna niezawodność - minimalne koszty

Nowy czujnik przewodności ILM-4 od Anderson-Negele jest doskonałym przykładem tego, jak dobrze skoordynowana automatyzacja czyszczenia CIP może zmaksymalizować niezawodność produktów przy jednoczesnej minimalizacji zasobów.

Kontrola koncentracji: spójnie i ekonomicznie

Skuteczne czyszczenie CIP opiera się na prawidłowym dozowaniu środka czyszczącego. Właściwe stężenie otrzymuje się w zbiorniku wyrównawczym poprzez mieszanie. Podczas gdy niskie stężenia mogą prowadzić do niedostatecznych wyników czyszczenia, stężenia które są powyżej wymaganego poziomu zawyżają koszty. Czujniki przewodności serii ILM, z ich doskonałą powtarzalność, są idealne do kontrolowania stężenia środków czyszczących i w ten sposób przyczyniają się do zmniejszenia ilości używanych substancji chemicznych.

Fazy czyszczenia: niezawodnie i wydajnie

Podczas czyszczenia dokładnie określone stężenie środka do czyszczenia w po- łączeniu z czynnikami czasu i temperatury decydują o bezpieczeństwie przeprowadzanego procesu. Ze względu na ich zdolność do zapewnienia rzetelnych i dokładnych pomiarów, czujniki przewodności serii ILM mają już ustaloną pozycję w tej dziedzinie i stanowią integralną część wielu stacji CIP.W procesie oszczędzania zasobów, substancje chemiczne są odzyskiwane do ponownego wykorzystania za pomocą rozdziału faz. Związki czyszczące płynące na powrocie, są identyfikowane na podstawie ich przewodności elektrycznej i zawracane do odpowiednich zbiorników (baza, kwas, woda) poprzez zawory niższego szczebla. Decydującym czynnikiem w osiągnięciu niskiego poziomu strat (oprócz wysokiej powtarzalności) jest kompensacja temperatury, która szybko reaguje na różne temperatury czynników w procesie. Dzięki zoptymalizowanemu czasowi reakcji temperatury, czujnik przewodności ILM-4 jest doskonały w różnicowaniu pomiędzy cyklami mycia i płukania, a zatem jest w stanie generować oszczędności poprzez zmniejszenie marginesów bezpieczeństwa.

Nowoczesne czujniki przewodności: mocne, elastyczne i modułowe

Wraz z ILM-4, Anderson-Negele wprowadza udoskonalenie swojej sprawdzonej już serii ILM, która staje się jeszcze bardziej wydajna i zapewnia jeszcze większy komfort i elastyczność. Czujnik ILM-4 jest kompatybilny z poprzednimi modelami i łatwy do zintegrowania z linią procesową ze względu na swoją kompaktową konstrukcję obudowy. Z czasem reakcji na zmiany temperatury, który jest 4 razy szybszy, ILM-4 wyznacza nowe standardy i idealnie nadaje się do rozdzielania faz w instalacjach CIP. Czujnik może być stosowany w sposób ciągły w temperaturach procesowych -10 ° C do 130 ° C, (oraz maksymalnie do 150 ° C przez jedną godzinę). Wszystkie ustawienia parametrów mogą być dokonywane na wyświetlaczu urządzenia lub na komputerze i mogą być łatwo przeniesione do kolejnych urządzeń za pomocą oprogramowania. Zakresy pomiarowe można dowolnie regulować, a funkcja kalibracji umożliwia kalibrację przez operatora instalacji na miejscu.Modułowa platforma urządzenia Anderson-Negele daje operatorowi maksymalną elastyczność w konfiguracji czujnika. Standardowe elementy mogą być zastąpione bezpośrednio na miejscu, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty utrzymania.

Skontaktuj się z nami