Automated yeast harvest with the Negele ITM-2 turbidity meter

Pobierz

Aplikacja

Automatyzacja zbioru drożdży w browarach z wykorzystaniem miernika mętności ITM-2 (zdj.1)

Wymagania

Podczas fermentacji, drożdże umieszczone w brzeczce piwnej mnożą się nawet poczwórnie dzięki oddychaniu tlenu rozpuszczonego w brzeczce. Gdy osiągnięta zostaje żądana zawartość alkoholu, fermentacja zostaje przerwana przez proces schładzania, a drożdże osadzają się w warstwach na dnie lub w stożku zbiornika. Najniższa, najgęstsza warstwa składa się z martwych komórek drożdży. Warstwa środkowa, także bardzo gęsta, składa się z żywych komórek drożdży, drożdży zasadniczych znanych jako „białe drożdże”. Wyższa warstwa tzw. kożuch lub jasno brązowe drożdże są mocno zmieszane z piwem i są mniej mętne. Podczas pierwszych zbiorów drożdży, dwie warstwy z dna zbiornika są ostrożnie wyciągane i rozdzielane, ponieważ białe drożdże wykorzystywane są ponownie lub nawet sprzedawane. Podczas magazynowania i dojrzewania pozostałe drożdże w dużej mierze osadzają się jako brązowe drożdże. Podczas drugiego zbioru brązowe drożdże są dokładnie oddzielane od piwa, ponieważ ma to bardzo duży wpływ na jakość piwa. Zbiory drożdży w browarach są z reguły sterowane i monitorowane. Zmętnienie oceniane jest przez wizjer i na tej podstawie steruje się nim ręcznie.

Rozwiązanie

Z powodu różnic w liczbie komórek i gęstości warstw drożdży, pomiar mętności może być wykorzystywany dla rozróżnienia poszczególnych warstw drożdży (zdj. 2). W tym celu miernik mętności ITM-2 jest montowany na wylocie ze zbiornika fermentacyjnego. Miernik mierzy zmętnienie w %, w sposób ciągły i podaje wartość pomiaru do urządzenia sterującego procesem w formie analogowego sygna- łu standardowego 4...20mA. Dzięki prostej nastawie wartości progowej proces zbioru drożdży może być dokładnie monitorowany, powtarzalny i automatycznie sterowany

Korzyści

  • Dokładne, powtarzalne wartości pomiaru gwarantują stałą jakość produktu.
  • Zaoszczędzony czas pracy amortyzuje po krótkim czasie koszty inwestycyjne i generuje długotrwały zysk.
  • Korzystny stosunek ceny do wydajności

Zdj. 2: Rozróżnienie warstw drożdży

Wartości mętności warstw drożdży
jasnobrązowa15%
ciemnobrązowa20%
biała70%
martwa80%

Skontaktuj się z nami